Beroep kwaliteitsinspecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Quality standards
 • Continuous improvement philosophies
 • Quality assurance procedures

Vaardigheden

 • Identify preventive actions
 • Use a computer
 • Manage health and safety standards
 • Manage corrective actions
 • Negotiate with stakeholders
 • Monitor manufacturing quality standards
 • Identify improvement actions
 • Identify process improvements
 • Perform quality audits
 • Track key performance indicators
 • Write inspection reports
 • Report defective manufacturing materials
 • Create solutions to problems
 • Develop calibration procedures
 • Support implementation of quality management systems
 • Oversee quality control

Optionele kennis en vaardigheden

bedrijfsopleidingen ontwikkelen periodieke ijkplannen beheren prestatietests uitvoeren advies geven over schendingen van verordeningen testapparatuur gebruiken kwaliteitsnormen opstellen analytische wiskundige berekeningen uitvoeren planlezen vergunningen verstrekken precisiemeetinstrumenten hanteren inspecties leiden niet-destructieve testapparatuur gebruiken doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen testgegevens vastleggen technische tekeningen lezen wiskunde technische documentatie gebruiken kwaliteit van producten controleren monsters voor analyse verzamelen procedures bij defecten ontwikkelen medewerkers opleiden over kwaliteitsprocedures productieprocessen analyseren voor verbetering productverbeteringen aanbevelen medewerkers opleiden over veiligheidsprocedures testapparatuur onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep kwaliteitsinspecteur behoort tot de beroepsgroep Productcontroleurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20245500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag