Beroep kwaliteitscontroleur pulp

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Soorten papier
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Soorten pulp
 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

Vaardigheden

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Onderzoeksmetingen registreren
 • Kwaliteit van producten controleren
 • Meetinstrumenten gebruiken
 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles
 • Technische rapporten opstellen
 • Verslag doen van testresultaten
 • Laboratoriumproeven uitvoeren
 • Stalen van papierproductie testen
 • Monstertests uitvoeren
 • Criteria voor gegevenskwaliteit definiëren
 • Testgegevens vastleggen
 • Prestatietests uitvoeren
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Precisiemeetinstrumenten hanteren
 • Pulp classificeren
 • Kwaliteitsnormen opstellen
 • Veiligheidsbeheer toepassen
 • Testapparatuur onderhouden
 • Een computer gebruiken
 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren
 • Pulpkwaliteit controleren
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Inspecties leiden

Optionele kennis en vaardigheden

oplossingen voor problemen creëren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving fabricageprocessen passende beschermende uitrusting dragen kwaliteit van grondstoffen controleren productverbeteringen aanbevelen soorten hout doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen veilig met machines werken kwaliteitscriteria voor productie definiëren aan contractspecificaties voldoen documentatie van kwaliteitscontrolesystemen herzien gevolgen voor het milieu beoordelen omgaan met managers grond- en hulpstoffen beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep kwaliteitscontroleur pulp behoort tot de beroepsgroep Productcontroleurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20245500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag