Beroep kwaliteitscontroleur metaalproducten

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Fabricageprocessen
 • Kwaliteitsnormen voor databases
 • Soorten metaal

Vaardigheden

 • Kwaliteit van producten controleren
 • Criteria voor gegevenskwaliteit definiëren
 • Precisiemeetinstrumenten hanteren
 • In teams werken bij metaalproductie
 • Veiligheidsbeheer toepassen
 • Imperfecties in metaal ontdekken
 • Kwaliteitsnormen opstellen
 • Technische rapporten opstellen
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Prestatietests uitvoeren
 • Niet-destructieve testapparatuur gebruiken
 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen
 • Een computer gebruiken
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Testapparatuur onderhouden
 • Onderzoeksmetingen registreren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Monstertests uitvoeren
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Inspecties leiden
 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende talen spreken lasinspectie uitvoeren voor juiste gasdruk zorgen oplossingen voor problemen creëren risico’s op de werkplek identificeren vervormingstechnologieën voor metaal verwerking van ferrometalen mijnbouwmachines lassen defecte productiematerialen melden verbindingstechnologieën voor metaal testgegevens analyseren smeedprocessen kunststof lassen afvlaktechnologieën voor metaal werk van werknemers beoordelen testgegevens vastleggen waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet lasapparatuur bedienen werkgerelateerde verslagen schrijven zorgen voor naleving van de milieuwetgeving soorten metaalproductieprocessen mag-lassen technische middelen raadplegen productverbeteringen aanbevelen elektronenbundellasprocessen verwerking van non-ferrometalen putresultaten rapporteren proefdraaien productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole tekenen van corrosie herkennen noodprocedures beheren omgaan met managers kwaliteit van producten op een productielijn controleren samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole automatische machines controleren toezicht houden op personeel instructies aan medewerkers geven gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden beleidslijnen van de organisatie naleven reparatiegegevens opschrijven gegevens over de voortgang van het werk bijhouden ontwerpschetsen tekenen chemische tests uitvoeren op basismetalen naleving van wettelijke eisen garanderen tig-lassen metaalcoatingtechnologieën snijtechnieken lastechnieken technische tekeningen statistische procesbeheersing mig-lassen graveertechnologieën

Loopbaanperspectief

Het beroep kwaliteitscontroleur metaalproducten behoort tot de beroepsgroep Productcontroleurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20245500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag