Beroep kwaliteitscontroleur metaalproducten

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Fabricageprocessen
 • Kwaliteitsnormen voor databases
 • Soorten metaal

Vaardigheden

 • Kwaliteit van producten controleren
 • Criteria voor gegevenskwaliteit definiëren
 • Precisiemeetinstrumenten hanteren
 • In teams werken bij metaalproductie
 • Veiligheidsbeheer toepassen
 • Imperfecties in metaal ontdekken
 • Kwaliteitsnormen opstellen
 • Technische rapporten opstellen
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Prestatietests uitvoeren
 • Niet-destructieve testapparatuur gebruiken
 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen
 • Een computer gebruiken
 • Monsters voorbereiden voor tests
 • Testapparatuur onderhouden
 • Onderzoeksmetingen registreren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Monstertests uitvoeren
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Inspecties leiden
 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende talen spreken lasinspectie uitvoeren voor juiste gasdruk zorgen oplossingen voor problemen creëren risico’s op de werkplek identificeren vervormingstechnologieën voor metaal verwerking van ferrometalen mijnbouwmachines lassen defecte productiematerialen melden verbindingstechnologieën voor metaal testgegevens analyseren smeedprocessen kunststof lassen afvlaktechnologieën voor metaal werk van werknemers beoordelen testgegevens vastleggen waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet lasapparatuur bedienen werkgerelateerde verslagen schrijven zorgen voor naleving van de milieuwetgeving soorten metaalproductieprocessen mag-lassen technische middelen raadplegen productverbeteringen aanbevelen elektronenbundellasprocessen verwerking van non-ferrometalen putresultaten rapporteren proefdraaien productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole tekenen van corrosie herkennen noodprocedures beheren omgaan met managers kwaliteit van producten op een productielijn controleren samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole automatische machines controleren toezicht houden op personeel instructies aan medewerkers geven gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden beleidslijnen van de organisatie naleven reparatiegegevens opschrijven gegevens over de voortgang van het werk bijhouden ontwerpschetsen tekenen chemische tests uitvoeren op basismetalen naleving van wettelijke eisen garanderen tig-lassen metaalcoatingtechnologieën snijtechnieken lastechnieken technische tekeningen statistische procesbeheersing mig-lassen graveertechnologieën