Beroep Kwaliteitscontroleur chemische producten

Een kwaliteitscontroleur chemische producten voert kwaliteitscontroles uit bij bedrijven die chemische producten produceren. Hij/zij controleert zowel het eindproduct, als de grondstoffen en halfproducten. Hierbij let een kwaliteitscontroleur chemische producten er op of deze producten voldoen aan wettelijke en procedurele eisen. Op basis van het onderzoek, dat de kwaliteitscontroleur meestal zelf uitvoert, verschaft de kwaliteitscontroleur een advies aan het desbetreffende bedrijf over de kwaliteit van de producten. Een kwaliteitscontroleur probeert te voorkomen dat slechte of zelf gevaarlijke producten aan de consument worden aangeboden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken kwaliteitscontroleur chemische producten

  • Uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijven die chemische producten produceren, zoals cosmetica, auto's of glazen.
  • Uitvoeren van het laboratoriumonderzoek naar de kwaliteit van de chemische producten met behulp van meetinstrumenten en de resultaten verzamelen.
  • Vergelijken van kwaliteit grondstoffen, half- en eindproducten met wettelijke normen en procedurele eisen.
  • Adviseren van en rapporteren naar het bedrijf dat chemische producten produceert over de kwaliteit van producten. Indien dit niet voldoende is advies geven over oplossingen zoals stopzetten productie of aanpassen machines.

Gerelateerde beroepen chemisch

  • Hulpkracht productie medewerker
  • Procesoperator chemie
  • Procesoperator gasfabriek
  • Productie medewerker toiletartikelen
  • Technicus fotografisch proces

Loopbaanperspectief

Het beroep Kwaliteitscontroleur chemische producten behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog