Beroep kwaliteitscontroleur aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op aquacultuurproducten
 • Kwaliteit van visproducten
 • Traceerbaarheid in de voedingssector
 • Verwerking van zeevruchten

Vaardigheden

 • Processen voor risicobeheer toepassen
 • Verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten
 • Voedselrisicoanalyses uitvoeren
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Waterkwaliteit controleren
 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen
 • Aquacultuurmateriaal inspecteren
 • Kwaliteitsbeheersystemen implementeren
 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles
 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren preventie van verontreiniging opleiding geven onlinetraining leveren persoonlijke vaardigheden ontwikkelen trainingsmateriaal creëren opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer communiceren in het engels op competent gebruiksniveau verschillende communicatiekanalen gebruiken training evalueren milieu-incidenten melden levende vissen op afwijkingen testen opleidingsbehoeften identificeren anatomie van vissen wetgeving inzake verontreiniging onafhankelijke operationele besluiten nemen verschillende talen spreken

Loopbaanperspectief

Het beroep kwaliteitscontroleur aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld