Beroep kwaliteitscontroleur aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op aquacultuurproducten
 • Kwaliteit van visproducten
 • Traceerbaarheid in de voedingssector
 • Verwerking van zeevruchten

Vaardigheden

 • Processen voor risicobeheer toepassen
 • Verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten
 • Voedselrisicoanalyses uitvoeren
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Waterkwaliteit controleren
 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen
 • Aquacultuurmateriaal inspecteren
 • Kwaliteitsbeheersystemen implementeren
 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles
 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren preventie van verontreiniging opleiding geven onlinetraining leveren persoonlijke vaardigheden ontwikkelen trainingsmateriaal creëren opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer communiceren in het engels op competent gebruiksniveau verschillende communicatiekanalen gebruiken training evalueren milieu-incidenten melden levende vissen op afwijkingen testen opleidingsbehoeften identificeren anatomie van vissen wetgeving inzake verontreiniging onafhankelijke operationele besluiten nemen verschillende talen spreken