Beroep kwaliteitsauditor callcenter

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kwaliteitsauditor callcenter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Telemarketing

  Beginselen en technieken om potentiële klanten via de telefoon te benaderen voor direct marketing van producten of diensten.

 • Vertrouwelijkheid van informatie

  De mechanismen en voorschriften die selectieve toegangscontrole mogelijk maken en garanderen dat alleen geautoriseerde partijen (mensen, processen, systemen en apparaten) toegang hebben tot gegevens, de manier om te voldoen aan vertrouwelijke informatie en de risico’s van niet-naleving.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Kwaliteitsborging van oproepen

  Opnamesystemen en monitoringprocedures die worden gebruikt voor het opvolgen van de gesprekskwaliteit, en methoden voor verbetering.

Vaardigheden

 • Prestatietendensen van oproepen analyseren

  De oproepkwaliteit en prestatietrends analyseren; aanbevelingen geven voor verbeteringen in de toekomst.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Objectieve beoordeling van oproepen maken

  Zorgen voor een objectieve beoordeling van gesprekken met klanten; nagaan of alle bedrijfsprocedures worden gevolgd.

 • Feedback over beroepsprestaties geven

  Feedback geven aan werknemers over hun professioneel en maatschappelijk gedrag op de werkplek; de resultaten van hun werk bespreken.

 • Capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen

  De capaciteiten van werknemers evalueren aan de hand van criteria en systematische testmethoden voor het meten van de deskundigheid van personen binnen een organisatie.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Medewerkers opleiden over kwaliteitsborging van oproepen

  Onderrichten en opleiden van het personeel van belcentra, de toezichthouders en de managers in het kwaliteitsborgingsproces.

 • Klantenoordelen analyseren

  De opmerkingen van de klant beoordelen om na te gaan of de klanten tevreden of ontevreden over het product of de dienst zijn.

 • Oproepkwaliteit meten

  De totale kwaliteit van een oproep berekenen, zo onder meer de mogelijkheid om de stem van een gebruiker te reproduceren en de mogelijkheid om stoornissen tijdens het gesprek te beperken.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Fouten in gegevens over oproepen melden

  Controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat oproepgegevens correct werden ingevoerd; fouten in gegevens over oproepen melden aan bevoegd personeel.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Goede kwaliteit van oproepen waarborgen

  Instellen van hoge kwaliteitsnormen en instructies voor oproepen.

Optionele kennis en vaardigheden

vragenlijsten opstellen advies geven over het organisatieklimaat verkoopstrategieën communicatieprincipes principes voor bedrijfsbeheer advies geven over efficiëntieverbeteringen vragenlijsten herzien klantendiensten personeelscapaciteit analyseren implementatie van kwaliteitsbeheersystemen ondersteunen teksten uittypen van audiobronnen verkoopargumenten projectbeheer werknemers opleiden communicatiemethoden aanleren verkoopactiviteiten boekhoudkundige technieken oproeproutering winstgevendheid inschatten statistiek klanten overtuigen met alternatieven callcentertechnologieën

Loopbaanperspectief

Het beroep kwaliteitsauditor callcenter behoort tot de beroepsgroep Directiesecretaresses. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410500  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202417800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202428300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB