Beroep kunstzinnig therapeut

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Gedragstherapie
 • Psychopathologie
 • Theorie van kunsttherapie
 • Menselijke psychologische ontwikkeling
 • Schone kunsten
 • Sociologie
 • Cognitieve psychologie
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Psychologische theorieën

Vaardigheden

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Actief luisteren
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Behandelplannen voor kunsttherapie voorbereiden
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Interventies met kunsttherapie toepassen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Kunst in een therapeutische omgeving gebruiken
 • Kunsttherapiesessies beoordelen
 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren
 • Gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf op te volgen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Therapeutische behoeften van patiënten beoordelen
 • Integratie bevorderen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Doorverwezen patiënten opnemen

Optionele kennis en vaardigheden

victimologie pedagogie filosofie seksuologie omgaan met trauma's van patiënten psychoanalyse vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek ontspanningstechnieken cognitieve gedragstherapie gestalttherapie beoefenen psychoanalyse toepassen psychosociologie vreemde talen gebruiken bij zorg zorgen voor gepaste administratie van afspraken neurofysiologie

Loopbaanperspectief

Het beroep kunstzinnig therapeut behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag