Beroep koster

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Accounting techniques
  • Bible texts

Vaardigheden

  • Manage administrative systems
  • Manage accounts
  • Prepare religious services
  • Maintain storage facilities
  • Ensure equipment availability
  • Respond to enquiries
  • Keep task records

Optionele kennis en vaardigheden

fondsenwerving beheren gegeven instructies volgen religieuze activiteiten promoten gemeenschapsrelaties opbouwen werkschema's volgen rituele reinigingsactiviteiten uitvoeren verschillende communicatiekanalen gebruiken helpen bij kerkdienst zorgen voor herstellingen aan apparatuur religieuze teksten interpreteren vertrouwelijkheid in acht nemen anticiperen op onderhoud van installaties begrotingsbeginselen werkgerelateerde verslagen schrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep koster behoort tot de beroepsgroep Conciërges en teamleiders schoonmaak. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202411100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202412800  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld