Beroep kosmoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kosmoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ruimtevaarttechnologie

  Het technische vakgebied dat diverse technologieën en werktuigbouwkundige disciplines combineert, waaronder vliegtuigelektronica, materiaalkunde en aerodynamica, met als doel het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van vliegtuigen, ruimtevaartuigen, raketten en satellieten.

 • Astronomie

  Het gebied van de wetenschap dat onderzoek doet naar de fysica, de chemie en de ontwikkeling van hemellichamen zoals sterren, kometen en manen. Er wordt ook gekeken naar verschijnselen buiten de atmosfeer van de aarde, zoals zonnestormen, kosmische microgolfachtergrondstraling en gammastralen.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Kwantumoptica

  Het gebied van de fysica waarin kwantumveldentheorie en fysieke optica zijn gecombineerd.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Kwantummechanica

  Het onderzoeksgebied dat zich bezig houdt met de studie van atomen en fotonen om deze deeltjes te kwantificeren.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Telescopen bedienen

  Het instellen en aanpassen van telescopen om verschijnselen en objecten buiten de atmosfeer van de aarde te onderzoeken.

 • Wetenschappelijk onderzoek in een waarnemingscentrum uitvoeren

  Onderzoek uitvoeren in een gebouw dat is uitgerust voor het waarnemen van natuurlijke fenomenen, in het bijzonder met betrekking tot hemellichamen.

 • Wetenschappelijke apparatuur ontwerpen

  Ontwerpen van nieuwe apparatuur of bestaande apparatuur aanpassen om wetenschappers te helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens en monsters.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Telescopische beelden analyseren

  Bekijken van beelden die worden afgenomen door telescopen om verschijnselen en objecten buiten de atmosfeer van de aarde te bestuderen.

 • Hemellichamen definiëren

  Gegevens en afbeeldingen analyseren voor het berekenen van de omvang, de vorm, de helderheid en de beweging van hemellichamen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke gegevens analyseren

  Wetenschappelijke gegevens verzamelen en analyseren die voortkomen uit onderzoek. Deze gegevens interpreteren volgens bepaalde normen en standpunten om erop te kunnen reageren.

 • Hemellichamen observeren

  Het bestuderen van de relatieve posities en bewegingen van sterren en planeten, door het gebruiken en interpreteren van gegevens die worden geleverd door gespecialiseerde software en publicaties, zoals ephemeris.

Optionele kennis en vaardigheden

technieken toepassen voor statistische analyses soorten satellieten wetenschappelijke verhandelingen schrijven optiek onderzoeksvoorstellen schrijven opto-elektronica geostationaire satellieten aeronomie astronomie onderwijzen laboratoriumproeven uitvoeren akoestiek materie observeren soorten optische instrumenten wetenschappelijke theorieën ontwikkelen geofysica analytische wiskundige berekeningen uitvoeren lezingen geven

Loopbaanperspectief

Het beroep kosmoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB