Beroep kolonel

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

  • Military code
  • Geographic information systems
  • Military weaponry

Vaardigheden

  • Devise military tactics
  • Ensure compliance with policies
  • Use geographic information systems
  • Advise superiors on military operations
  • Ensure information security
  • Maintain operational communications
  • Defend human rights

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens gevaren voor de veiligheid vaststellen militaire troepen trainen mogelijke bedreigingen van de nationale veiligheid analyseren analytisch denken militaire troepen bevelen administratieve systemen beheren inzet van troepen beheren camouflage situatieschetsen schrijven militaire gevechtstechnieken onderzoeksmethoden resourceplanning uitvoeren veiligheidsmachtigingen beheren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal militaire oefeningen toezicht houden op het gebruik van militaire uitrusting terroristische dreigingen vaststellen leiding geven aan personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep kolonel behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld