Beroep koffiemaler

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Koffiemaler: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maalapparaten

  Maalmolens en maalderijen en hun werking in theorie en praktijk.

 • Niveaus voor het malen van koffie

  De bekende malingen zijn grof, middelfijn, fijn, superfijn en Turkse maling. Aanduiding van de machine om de gewenste maling te verkrijgen. 

Vaardigheden

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • Sterke geuren verdragen

  Een sterke geur tolereren afkomstig van waren die tijdens de productie worden verwerkt.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Verwerkingsparameters controleren

  Controleren van de verwerkingsparameters om de technologische processen onder controle te houden.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Aan de lopende band werken in de voedingsmiddelenproductie

  Werken aan lopendebandsystemen voor de productie van voedingsmiddelen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Koffiemaalmethode aan de koffiesoort aanpassen

  Verschillende methoden voor het malen en bereiden van koffie gebruiken.

 • Maalapparaten bedienen

  Gebruiken van een maalapparaat dat granen maalt, zoals cacaobonen of koffiebonen om poeders of pasta's met verschillende consistenties en korrelgroottes te verkrijgen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Graanreinigingsmachines bedienen

  Een automatische reinigingsmachine opstarten die blaast en vreemde deeltjes, zoals vuil, twijgen, en ook stenen uit volkoren zift transporteert schoon graan naar opslagtank voor verdere verwerking.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen betrouwbaar handelen operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen monsters etiketteren levensmiddelenafval afvoeren bijgewerkte professionele kennis onderhouden omgaan met managers omgaan met collega’s onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie soorten koffiebonen

Loopbaanperspectief

Het beroep koffiemaler behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB