Beroep Koeltechnisch monteur

 • Shutterstock.com
  Koeltechnisch monteur

Technici op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling helpen bij het ontwerpen van apparaten die zorgen voor verwarming, ventilatie, airconditioning en eventueel koeling in gebouwen. Zij zorgen ervoor dat de apparatuur voldoet aan de milieunormen. Ze hanteren gevaarlijke materialen die in de systemen worden gebruikt en zorgen ervoor dat er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Taken koeltechnisch monteur

 • Informeert zich over het functioneren van de koelinstallatie.
 • Analyseert en interpreteert de (storings)geschiedenis.
 • Controleert de koudetechnische staat en conditie van de koelinstallatie.
 • Verricht preventief en correctief onderhoud, voert bijv. lekdichtheidsinspecties uit en vervangt zonodig onderdelen.
 • Analyseert en interpreteert storingen aan koelinstallaties.
 • Lost storingen aan koelinstallaties op, treft de juiste maatregelen.
 • Controleert en test of de storingen adequaat zijn verholpen.
 • Stelt koelinstallaties in bedrijf (bijv. vullen met koudemiddelen, afstellen van beveiligingen en regelapparatuur etc.).
 • Demonteert (onderdelen van) koelinstallaties.
 • Registreert de werkzaamheden, bijv. vult het logboek en relevante formulieren in.

Gerelateerde beroepen elektra

 • Belichtingstechnicus toneel, film, tv
 • Elektriciën woningbouw
 • Elektromonteur
 • Hulpkracht elektriciën
 • Installateur of reparateur televisies en geluidsapparatuur
 • Installatie- of servicemonteur beveiligings- en brandalarmsystemen
 • Installatie- of servicemonteur cv installaties
 • Installatie- of servicemonteur huishoudelijke apparaten
 • Installatie- of servicemonteur windmolens
 • Lift monteur, installateur
 • Monteur elektriciteitsnetten (laagspanning)
 • Monteur hoogspanningsinstallaties
 • Monteur of installateur koel- of vriesinstallaties
 • Reparateur huishoudelijke apparaten (niet bij de klant)
 • Roltrap monteur, installateur

Loopbaanperspectief

Het beroep Koeltechnisch monteur behoort tot de beroepsgroep Bouwarbeiders afbouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244200  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414600  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog