Beroep klusjesman

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Klusjesman: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ventilatiesystemen

  De soorten mechanische ventilatiesystemen die de uitwisseling en de circulatie van lucht mogelijk maken.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Huishoudelijke verwarmingssystemen

  De moderne en traditionele verwarmingssystemen die worden gestookt met gas, hout, olie, biomassa, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen en hun energiebesparingsbeginselen.

 • Elektrische aansluitschema’s

  Grafische voorstelling van een elektrisch circuit. Ze toont de componenten van het circuit als vereenvoudigde vormen, en het vermogen en de signaalverbindingen tussen de apparaten. Ze geeft informatie over de relatieve positie en indeling van apparaten en aansluitpunten op de apparaten, om te helpen bij het bouwen of onderhouden van het apparaat. Een bedradingsschema wordt vaak gebruikt om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat alle verbindingen werden gemaakt en dat alles aanwezig is.

 • Principes voor bouwconstructie

  De onderdelen en beginselen van het bouwen van gebouwen, zoals soorten muurconstructie en funderingen, defecten in muren en daken en manieren om dergelijke defecten aan te pakken.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Timmerwerk

  Bouwmethoden waarbij gebruik wordt gemaakt van houtproducten, zoals de bouw van daken, vloeren en vakwerkhuizen en andere aanverwante producten, zoals deuren of plinten.

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

Vaardigheden

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Traditioneel gereedschap gebruiken

  Gereedschap uit een traditionele gereedschapskist gebruiken, zoals een hamer, een tang, een schroevendraaier en een moersleutel. Veiligheidsmaatregelen in acht nemen bij het hanteren van deze instrumenten.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Technische gegevensbladen lezen

  Lezen en begrijpen van de technische specificaties waarin de kenmerken en functioneringsmodus van een product, onderdeel of machine, gewoonlijk verstrekt door de fabrikant, worden beschreven.

 • Kosten berekenen van herstellingswerken

  Materiaal en werkkosten voor reparaties berekenen; de gepaste computerprogramma’s begrijpen.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

  Schriftelijke gegevens bijhouden van alle uitgevoerde herstel- en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van informatie over de gebruikte onderdelen en materialen, enz.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

Optionele kennis en vaardigheden

besloten ruimten reinigen sanitaire voorzieningen installeren sneeuwruimmateriaal gebruiken in de buitenlucht werken vochtproblemen in gebouwen beheersen risicobeheersingsmaatregelen selecteren gangen van gebouwen reinigen meubeldelen repareren sneeuw ruimen elektronische componenten repareren veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten energie ongediertebestrijding uitvoeren eigenschappen van elektrische huishoudtoestellen uitleggen waterleidingen repareren vloerbedekking leggen geprefabriceerde meubelen monteren isolatiemateriaal installeren wandbekleding aanbrengen onderhoud uitvoeren bij brandalarmsystemen afval verwijderen ventilatieapparatuur installeren onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren regelgeving inzake bouwproducten ventilatieapparatuur repareren gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties terreinen onderhouden condensatieproblemen vaststellen huishoudelijke apparaten repareren verlichtingsapparatuur onderhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep klusjesman behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB