Beroep klinisch psycholoog

Klinisch psychologen diagnosticeren, revalideren en ondersteunen personen met psychische, emotionele en gedragsstoornissen en problemen, evenals mentale veranderingen en pathogene aandoeningen, door gebruik te maken van cognitieve hulpmiddelen en passende interventies. Zij maken gebruik van klinisch-psychologische middelen op basis van psychologische wetenschap, haar bevindingen, theorieën, methoden en technieken voor het onderzoeken, interpreteren en voorspellen van menselijke ervaring en gedrag.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Gerelateerde beroepen therapeut

 • Ademhalingstherapeut
 • Afslank consulent
 • Bewegingstherapeut
 • Bezigheidstherapeut
 • Chiropodist
 • Creatief therapeut
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Fysiotherapie-assistent
 • Logopedist
 • Massagetherapeut
 • Masseur (met opleiding)
 • Psycholoog
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut, anders

Kennis

 • Psychologie
 • Psychofarmacologie
 • Psychologische diagnostiek
 • Gezondheidspsychologie
 • EHBO
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen
 • Vorming van klinische psychologische oordelen
 • Psychologische interventies
 • Psychiatrie
 • Crisisinterventie
 • Psychopathologie
 • Neurologie
 • Evaluatie van psychologische prestaties
 • Begeleidingsmethodes
 • Voorwaarden voor professionele uitoefening van klinische psychologie
 • Klinische verslagen
 • Multiprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg
 • Psychologische behandelingsmaatregelen
 • Primaire zorg
 • Therapie in de gezondheidszorg
 • Klinische psychologische behandeling
 • Consultatie
 • Beheer van geneesmiddeleninteracties

Vaardigheden

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Omgaan met trauma's van patiënten
 • Reageren op extreme emoties van gebruikers van gezondheidszorg
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Testen op gedragspatronen
 • Psychologische beoordeling uitvoeren
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken
 • Klanten begeleiden
 • Actief luisteren
 • Integratie bevorderen
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Beslissen over de psychotherapeutische aanpak
 • Mentale gezondheid bevorderen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Getuigen tijdens een hoorzitting
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Psychologische ontwikkeling van gebruikers van gezondheidszorg begeleiden
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren
 • Klinische psychologische behandelingen toepassen
 • Risico’s van gebruikers van gezondheidszorg beoordelen
 • Klinisch-psychologische beoordeling maken
 • Klinisch-psychologische begeleiding bieden
 • Psychologische testen interpreteren
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Werken met patronen van psychologisch gedrag
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Deskundig klinisch-psychologisch advies geven
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Psychologisch onderzoek uitvoeren
 • Geestesstoornissen vaststellen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Klinische psychologische maatregelen evalueren
 • Strategieën voor psychologische interventies toepassen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Therapeutische vooruitgang controleren
 • Testen op emotionele patronen
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Klinisch-psychologische steun bieden in crisissituaties

Optionele kennis en vaardigheden

geneesmiddelen voorschrijven samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden zorgen voor gepaste administratie van afspraken systemische therapie toepassen vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek psychoanalyse toepassen werken aan de gevolgen van mishandeling hoeveelheid dossiers beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep klinisch psycholoog behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag