Beroep klimatoloog

Klimatologen bestuderen de gemiddelde verandering in weer en klimaat vanuit een langetermijnperspectief. Ze onderzoeken en analyseren historische weersomstandigheden om trends in klimaatomstandigheden zoals temperatuurschommelingen, opwarming van de aarde of regionale evolutieve weersomstandigheden te voorspellen. Zij gebruiken deze bevindingen voor advisering op het gebied van milieubeleid, bouw, agrarische projecten en maatschappelijke vraagstukken.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Scientific modelling
 • Mathematics
 • Climatology
 • Statistics
 • Meteorology
 • Scientific research methodology

Vaardigheden

 • Collect weather-related data
 • Perform scientific research
 • Apply scientific methods
 • Apply statistical analysis techniques
 • Execute analytical mathematical calculations
 • Use data processing techniques
 • Advise on weather-related issues
 • Conduct research on climate processes
 • Carry out meteorological research
 • Use measurement instruments

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijke apparatuur ontwerpen computergraphics ontwerpen monsters voor analyse verzamelen milieubeleid ontwikkelen gevolgen voor het milieu beoordelen ict-systeemprogrammering meteorologische databases beheren geografische informatiesystemen wetenschappelijke verhandelingen schrijven milieugegevens analyseren oceanografie milieubeleid geologie luchtvaartmeteorologie in het oog houden elektronische instrumenten kalibreren meteorologische instrumenten bedienen modellen voor weersvoorspellingen ontwikkelen meteorologische middelen gebruiken om meteorologische omstandigheden te voorspellen luchtvaartmeteorologie geografische informatiesystemen gebruiken teledetectieapparatuur bedienen gespecialiseerde computermodellen gebruiken voor weersvoorspellingen

Loopbaanperspectief

Het beroep klimatoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog