Beroep kinderwelzijnswerker

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale werktheorie
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale wetenschappen
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid

Vaardigheden

 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Conflicten hanteren
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Stressbestendig zijn
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Werken met gemeenschappen
 • Kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Sociale verandering promoten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Casemanagement toepassen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Crisisinterventie toepassen
 • Activiteiten delegeren
 • Sociale problemen voorkomen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Stress in organisaties beheersen
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Actief luisteren
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Nadenken over praktijken
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Integratie bevorderen
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale crisissen beheersen
 • Empathisch zijn
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten

Loopbaanperspectief

Het beroep kinderwelzijnswerker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag