Beroep keramist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Keramist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Soorten pottenbakkersmateriaal

  Soorten klei en modder en hun uiterlijk, eigenschappen, materiaalgedrag bij brand, enz.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

Vaardigheden

 • Spiralen toevoegen aan aardewerk

  Aanpassen van het keramische werk en een uitgekiend creatieproces volgen door spoelen aan het werk toe te voegen. Spoelen zijn lange rollen klei, die op elkaar geplaatst kunnen worden om verschillende vormen te creëren.

 • Verschillende aardewerkmaterialen beheersen

  Omgaan met verschillende mengsels van klei en modder naargelang soort (bijvoorbeeld voor porselein) of verwachte sterkte, look, kleur, traditie of innovatie in het creatieve proces.

 • Aardewerk met de hand maken

  Met de hand een keramisch werkstuk maken zonder gebruik van het keramiekwiel, enkel met behulp van handgereedschappen.

 • Aardewerk ontwerpen

  Functionele, decoratieve of artistieke keramische voorwerpen met de hand creëren of door gebruik te maken van geavanceerde industriële instrumenten voor een deel van het creatieve proces, waarbij diverse technieken en materialen worden toegepast.

 • Specifiek glazuur creëren

  Monsters gebruiken, recepten creëren voor specifiek glazuur.

 • Kunstwerken bespreken

  De aard en inhoud van een afgewerkt of te maken kunstwerk introduceren en bespreken met een publiek, kunstdirecteurs, uitgevers van catalogi, journalisten en andere belanghebbenden.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Prototypen van voorwerpen maken

  Het fabriceren en vervaardigen van prototypen of modellen van de te maken voorwerpen.

 • Verschillende keramische baktechnieken beheersen

  Verschillende keramische baktechnieken beheersen volgens de gekozen klei, de verwachte sterkte van het voorwerp en de kleur van het email.

 • Keramiekovens gebruiken

  De temperatuur van een oven beheren om de verwachte resultaten te bereiken, afhankelijk van het soort klei zoals biscuitsteengoed of porselein. Sinteer- en emailkleuren beheren.

 • Kunstwerken maken

  Materialen snijden, vormen, monteren, samenvoegen of op andere wijze bewerken in een poging een geselecteerd kunstwerk te maken - als technisch proces dat niet door de kunstenaar wordt beheerst of wordt gebruikt als specialist.

 • Voorwerpen om te vervaardigen ontwerpen

  Schetsen, tekenen of ontwerpen van schetsen en tekeningen uit het geheugen, live modellen, vervaardigde producten of referentiematerialen in het proces van het vervaardigen en beeldhouwen.

 • Platen toevoegen aan aardewerk

  De aardewerk werkzaamheden aanpassen en een geavanceerd creatieproces volgen door het toevoegen van platen aan het werk. Platen zijn gewalste aardewerkplaten. Ze worden vervaardigd door de klei uit te rollen met behulp van een deegrol of andere instrumenten.

 • Ontwerpen op werkstukken schetsen

  Schema’s en ontwerpen op stukken, platen, matrijzen en rollen schetsen of beschrijven. Gebruiken van kompassen, kraspennen, graveerbeitels, potloden enz.

 • Ontwerpen overzetten op een werkstuk

  Stylus- en snijgereedschap bedienen, ontwerp of letters dupliceren op een werkstuk.

 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren

  Artistiek materiaal selecteren op basis van de sterkte, de kleur, de textuur, de balans, het gewicht, de omvang en andere kenmerken die de haalbaarheid van de artistieke creatie ten aanzien van de verwachte vorm, de kleur, enz., moeten garanderen, zelfs als het resultaat ervan kan variëren. Artistieke materialen zoals verf, inkt, waterverf, houtskool, olie of computersoftware kunnen net als afval, levende producten (fruit, enz.) en alle soorten materiaal, afhankelijk van het creatieve project, worden gebruikt.

 • Trends in handwerk bestuderen

  Onderzoek naar en studies over trends in de ontwikkeling van ambachten, om gelijke tred te houden met de huidige ontwerpen en marketingstrategieën.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Productie van handwerk leiden

  Patronen of sjablonen maken/voorbereiden om het handwerkproductieproces te begeleiden.

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijsmiddelen ontwikkelen artistieke projectbudgetten opstellen onderwijsactiviteiten ontwikkelen samenwerken met ontwerpers persoonlijke administratie bijhouden samenwerken met technisch personeel in artistieke producties gespecialiseerde ontwerpsoftware gebruiken juweelontwerpen ontwikkelen deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten educatieve activiteiten rond kunst plannen verpakkingen ontwerpen tentoonstellingen presenteren conservatiebehoeften beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep keramist behoort tot de beroepsgroep Beeldend kunstenaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20247000  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB