Beroep Kennistechnoloog

Kennistechnologen integreren gestructureerde kennis in computersystemen (kennisbanken) om complexe problemen op te lossen die normaal gesproken een hoog niveau van menselijke expertise of kunstmatige intelligentiemethoden vereisen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het ontlokken of extraheren van kennis uit informatiebronnen, het onderhouden van deze kennis en het beschikbaar stellen aan de organisatie of gebruikers. Om dit te bereiken zijn ze op de hoogte van kennisrepresentatie- en onderhoudstechnieken (regels, frames, semantische netten, ontologieën) en maken ze gebruik van kennisextractietechnieken en tools. Zij kunnen deskundige of kunstmatige intelligentiesystemen ontwerpen en bouwen die gebruik maken van deze kennis.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Taken kennistechnoloog

 • Ontwikkelen van software of multimedia in opdracht van klanten.
 • In kaart brengen van behoeften, wensen en eisen van de klant t.a.v. de software of multimedia.
 • Doorvertalen van behoeften, wensen en eisen van klant naar een plan van aanpak, geschikte methodologie en een ontwerp.
 • Voorbereiden en uitvoeren van het voorgestelde traject voor de opdrachtgever.
 • Tijdens het traject regelmatig overleggen met de opdrachtgever om te controleren of het product aansluit bij wensen, eisen en behoeften van de klant.
 • Verzorgen van trainingen en cursussen in omgang met de software of multimedia op aanvraag.
 • Onderhouden van contacten met bestaande klanten.

Gerelateerde beroepen software

 • Applicatieprogrammeur
 • Buitendienstmedewerker ICT
 • Hoofd afdeling IT
 • Informatieanalist
 • Informatieconsultant
 • Ingenieur computertechniek-software (wo)
 • Projectleider IT
 • Softwaretester
 • Systeemanalist
 • Systeembeheerder (mbo)

Kennis

 • Hulpmiddelen voor databaseontwikkeling
 • Levenscyclus van systeemontwikkeling
 • Informatiestructuur
 • Systeemtheorie
 • Business intelligence
 • Principes van kunstmatige intelligentie
 • Gegevensextractie
 • Webprogrammering
 • Natuurlijke taalverwerking
 • Taakalgoritmisatie
 • Querytaal voor resource description framework
 • Modellering van bedrijfsprocessen

Vaardigheden

 • ICT-kennis beoordelen
 • Databases beheren
 • Bedrijfsbehoeften analyseren
 • ICT-systeemtheorie toepassen
 • Semantische bomen opstellen
 • Bedrijfskennis beheren
 • Opmaaktaal gebruiken
 • Semantische ICT-integratie beheren
 • Technische vereisten vaststellen

Optionele kennis en vaardigheden

c++ ict-projectbeheer matlab toepassingsinterfaces ontwerpen cloudtechnologieën zakenrelaties aangaan microsoft visual c++ cobol asp.net perl lisp visual basic common lisp ondersteuningssystemen voor besluitvorming apl groovy sparql scratch python technieken voor visuele presentatie fysieke structuur van databases definiëren ongestructureerde gegevens javascript databasediagrammen creëren java wetgeving op het gebied van ict-beveiliging sas language c# objective-c openedge advanced business language sap r3 php coffeescript vbscript smalltalk prolog scala informatiearchitectuur assembly databaseschema ontwerpen pascal n1ql ruby typescript swift computerprogrammering ml ondersteunende systemen voor besluitvorming gebruiken haskell ajax erlang datamining r linq abap informatie-indeling cognitieve psychologie