Beroep kapitein

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Maritiemevervoerstechnologie
 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem
 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen
 • Beginselen van werktuigbouwkunde
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Methoden voor goederenvervoer
 • Geografische gebieden
 • Soorten zeeschepen
 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen

Vaardigheden

 • Navigatieberekeningen maken
 • Reisverslagen bijhouden
 • Transportroutes opstellen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Scheepsnavigatieroutes plannen
 • Mondelinge instructies volgen
 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen
 • Navigeren op water
 • Toezicht houden op het inladen van vracht
 • Vaartuigen sturen
 • Toezicht houden op verplaatsingen van reizigers
 • Status van vaartuigen beoordelen
 • Maritiem Engels gebruiken
 • Marinecommunicatiesystemen bedienen
 • Aanlegplannen meedelen
 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving
 • Waternavigatietoestellen gebruiken
 • Toezicht houden op bemanning
 • Mechanisch materiaal van schepen gebruiken
 • Leiding geven aan personeel
 • Toezicht houden op het uitladen van vracht
 • Toezicht houden op de bewegingen van de bemanning
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

schepen vastmaken met touw omgaan met moeilijke werkomstandigheden oplossingen voor problemen creëren transportbeheerconcepten toepassen checklists volgen opslagactiviteiten

Loopbaanperspectief

Het beroep kapitein behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag