Beroep kapitein

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Maritiemevervoerstechnologie
 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem
 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen
 • Beginselen van werktuigbouwkunde
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Methoden voor goederenvervoer
 • Geografische gebieden
 • Soorten zeeschepen
 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen

Vaardigheden

 • Navigatieberekeningen maken
 • Reisverslagen bijhouden
 • Transportroutes opstellen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Scheepsnavigatieroutes plannen
 • Mondelinge instructies volgen
 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen
 • Navigeren op water
 • Toezicht houden op het inladen van vracht
 • Vaartuigen sturen
 • Toezicht houden op verplaatsingen van reizigers
 • Status van vaartuigen beoordelen
 • Maritiem Engels gebruiken
 • Marinecommunicatiesystemen bedienen
 • Aanlegplannen meedelen
 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving
 • Waternavigatietoestellen gebruiken
 • Toezicht houden op bemanning
 • Mechanisch materiaal van schepen gebruiken
 • Leiding geven aan personeel
 • Toezicht houden op het uitladen van vracht
 • Toezicht houden op de bewegingen van de bemanning
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

schepen vastmaken met touw omgaan met moeilijke werkomstandigheden oplossingen voor problemen creëren transportbeheerconcepten toepassen checklists volgen opslagactiviteiten