Beroep kapitein

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen
 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem
 • Methoden voor goederenvervoer
 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen
 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
 • Geografische gebieden
 • Beginselen van werktuigbouwkunde
 • Maritiemevervoerstechnologie
 • Soorten zeeschepen

Vaardigheden

 • Status van vaartuigen beoordelen
 • Toezicht houden op de bewegingen van de bemanning
 • Transportroutes opstellen
 • Waternavigatietoestellen gebruiken
 • Reisverslagen bijhouden
 • Scheepsnavigatieroutes plannen
 • Navigeren op water
 • Leiding geven aan personeel
 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving
 • Navigatieberekeningen maken
 • Toezicht houden op het inladen van vracht
 • Toezicht houden op het uitladen van vracht
 • Maritiem Engels gebruiken
 • Toezicht houden op bemanning
 • Mondelinge instructies volgen
 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Aanlegplannen meedelen
 • Toezicht houden op verplaatsingen van reizigers
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Marinecommunicatiesystemen bedienen
 • Mechanisch materiaal van schepen gebruiken
 • Vaartuigen sturen

Optionele kennis en vaardigheden

opslagactiviteiten oplossingen voor problemen creëren checklists volgen omgaan met moeilijke werkomstandigheden transportbeheerconcepten toepassen schepen vastmaken met touw wiskundige hulpmiddelen en uitrusting gebruiken

Functietitels

 • Binnenvaart werk! meld je aan.
 • Ship delivery maritiem officier
 • Stagiaires
 • Havensleepboot matrozen
 • Maritiem officier koopvaardij
 • Kapiteins, stuurlieden met rijnpatent en ervaren matrozen
 • Operationeel manager servicedesk
 • Werktuigkundige swath
 • 2e kapitein
 • Gezocht: lichtmatroos mts synthese 12