Beroep kalkbrander

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kalkbrander: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Ovenventilatie beheren

  Het beheren van een productspecifieke en energiezuinige ovenventilatie.

 • Toevoer van kalksteen controleren

  De stroom van kalksteen controleren door vloeistroom in de oven aan te passen met reostaten.

 • Brandkalk overbrengen

  De brandkalk via de transportbanden overdragen.

 • Omgaan met hete kalksteen

  Hete kalksteen behandelen door het op te scheppen met een schop om de te analyseren monsters voor te bereiden.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Kalkbranders bedienen

  Bedienen van de kalkbrander en aanverwante apparatuur om kalksteen te verbranden en zo kooldioxide of kalk te produceren.

 • Gebluste kalk produceren

  Gebluste kalk produceren door het ongebluste kalk uit de opslagtank over te brengen naar de oplostanks waar het ongebluste kalk gemengd wordt met water.

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijk beschermingsmateriaal bruikbaarheid van veiligheidsuitrusting verzekeren heftrucks bedienen materiaal onderhouden oven onderhouden afval beheren ovens om glas te trekken bedienen steenblokken verplaatsen mechanica

Loopbaanperspectief

Het beroep kalkbrander behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB