Beroep Juridisch beleidsambtenaar, anders

Een juridisch beleidsmedewerker ontwikkelt bestuurlijk-juridisch beleid en voert dit uit en evalueert het. Voor het opstellen van het beleid verzamelt en bestudeert een juridisch beleidsmedewerker relevante gegevens en ontwikkelingen. Een juridisch beleidsmedewerker netwerkt, overlegt en vergadert met veel verschillende partijen voor het opstellen van een nieuw beleid of het veranderen van beleid om zo draagvlak te creëren en het beleid af te stemmen op wensen en behoeften in de praktijk. Na implementatie wordt het beleid geëvalueerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken juridisch beleidsambtenaar, anders

 • Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van bestuurlijk-juridisch beleid.
 • Verzamelen en bestuderen van interessante gegevens en ontwikkelingen.
 • Netwerken, overleggen en vergaderen met verschillende belanghebbenden.
 • Evalueren van het beleid op uitvoering en resultaat.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Juridisch beleidsambtenaar, anders behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag