Beroep journalist

journalist
Credits: Shutterstock.com

Journalisten onderzoeken, verifiëren en schrijven nieuwsberichten voor kranten, tijdschriften, televisie en andere omroepmedia. Zij hebben betrekking op politieke, economische, culturele, sociale en sportevenementen. Journalisten moeten zich houden aan ethische codes zoals vrijheid van meningsuiting en recht op weerwoord, perswet en redactionele normen om objectieve informatie te kunnen verstrekken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Journalist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken journalist

 • Selecteert, schrijft en verzorgt verslaglegging over actualiteiten voor kranten, nieuwsbladen, radio of televisie, voor beperkt of ruim publiek, met een beschrijving van details en achtergronden.
 • Reviseert teksten en corrigeert deze op inhoud, grammatica en spelling, rekening houdend met de redactionele stijl, het formaat en de beperkingen van verschillende media.
 • Verzamelt informatie via online en offline (desk)research, interviews, veldonderzoek en het bijwonen van sociale en publieke evenementen.
 • Maakt het nieuws interessant en relevant voor de doelgroep, houdt het nieuws begrijpbaar en beheersbaar onder de druk van een deadline.
 • Analyseert (de interesses van) doelgroepen, belicht een (tegenstrijdig) verhaal van verschillende kanten, maakt gebruik van verschillende bronnen en controleert deze voor bekendmaking/publicatie.
 • Houdt zich actief op de hoogte van trends en actuele kwesties, kent de juiste personen en weet hen te bereiken, herkent nieuwswaardige zaken vanuit een helikoptervisie op de samenleving.
 • Raadpleegt de verantwoordelijken voor de selectie van de verhalen (bijv. redacteurs of programmadirecteurs) en vraagt zonodig technisch personeel (bv. audiovisueel personeel) om ondersteuning.
 • Handelt in overeenstemming met de journalistieke ethische code, o.a.: blijft onafhankelijk, weerstaat druk en steekpenningen van belanghebbenden, neemt afstand van verhalen waarin eigenbelang kan spelen, beschermt bronnen, vermijdt plagiaat.
 • Creëert en stimuleert een forum voor de publieke opinie d.m.v. artikelen, columns en besprekingen.
 • Reageert op of treedt in contact met individuen en de doelgroep via de beschikbare media.

Gerelateerde beroepen journalistiek, redactie

 • Auteur, schrijver
 • Columnist, commentator
 • Mediacorrespondent
 • Multimediaontwikkelaar
 • Nieuwsanalist
 • Persvoorlichter
 • Redacteur boeken
 • Redacteur, anders
 • Redactiesecretaresse
 • Tekstcorrector
 • Uitgever
 • Verslaggever

Kennis

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

Vaardigheden

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Tegen een deadline schrijven

  Strakke deadlines plannen en respecteren, vooral voor theater-, scherm- en radioprojecten.

 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback

  Werk bewerken en aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van collega’s en uitgevers.

Optionele kennis en vaardigheden

culturele projecten krantenkoppen schrijven argumenten overtuigend aanbrengen contacten leggen met beroemdheden online nieuwsinhoud creëren aanpassen aan veranderende situaties vragen stellen op evenementen manuscripten herschrijven zichzelf promoten fotografieapparatuur testen historisch onderzoek doen gerechtelijke procedures registreren fotografieapparatuur onderhouden fotografieapparatuur opzetten kieswet diplomatisch zijn voedingsmiddelen retoriek ict-softwarespecificaties filmstudies artikelen lezen meersporengeluid opnemen belastingwetgeving instructies van de regisseur ter plaatse volgen muziektheorie tekst proeflezen vakbeurzen bijwonen literatuuradministratie beheren ondernemingsrecht desktoppublishingtechnieken toepassen foto's bewerken financiële marktontwikkelingen analyseren kritisch nadenken over artistieke productieprocessen context bij nieuwsberichten geven boeken lezen uitspraaktechnieken telefonisch communiceren literatuur beurs muziekinstrumenten informatie over sportcompetitie fotografieapparatuur selecteren economie contacten leggen met culturele partners strafrecht toezicht houden op politieke conflicten regels inzake levensmiddelenhygiëne geschiedenis van dansstijlen problemen kritisch behandelen politieke campagnevoering video- en filmproducten bekijken deadlines halen multimediasystemen nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren fotografie voedingsmiddelenwetenschap geschreven inhoud aanbieden juistheid van informatie controleren sportgeschiedenis presenteren tijdens live-uitzendingen politieke wetenschappen sportregels onderschriften schrijven diafragma's voor camera's selecteren trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren consistentie van gepubliceerde artikelen garanderen politieke partijen voorstellingen bijwonen vraaggesprekken documenteren desktoppublishing audiobewerkingssoftware eigen teksten promoten zich aanpassen aan het type media sportevenementen mediawet gerechtelijke procedures films ontwikkelen verschillende talen spreken intercultureel bewustzijn tonen muziekgenres boekenbeurzen bezoeken opgenomen geluid bewerken soorten literatuurgenres persoonlijke financiën beheren digitale bewegende beelden bewerken financiële wettelijke bepalingen artistieke portfolio's bijhouden ordehandhaving negatieven bewerken culturen bestuderen video's bewerken kunstgeschiedenis fotografen aansturen artikelen herschrijven beeldbewerking uitvoeren fotografieapparatuur gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep journalist behoort tot de beroepsgroep Journalisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20243700  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB