Beroep journalist

 • Shutterstock.com
  journalist

Journalisten onderzoeken, verifiëren en schrijven nieuwsberichten voor kranten, tijdschriften, televisie en andere omroepmedia. Zij hebben betrekking op politieke, economische, culturele, sociale en sportevenementen. Journalisten moeten zich houden aan ethische codes zoals vrijheid van meningsuiting en recht op weerwoord, perswet en redactionele normen om objectieve informatie te kunnen verstrekken.

Persoonlijkheidstypen

Taken journalist

 • Selecteert, schrijft en verzorgt verslaglegging over actualiteiten voor kranten, nieuwsbladen, radio of televisie, voor beperkt of ruim publiek, met een beschrijving van details en achtergronden.
 • Reviseert teksten en corrigeert deze op inhoud, grammatica en spelling, rekening houdend met de redactionele stijl, het formaat en de beperkingen van verschillende media.
 • Verzamelt informatie via online en offline (desk)research, interviews, veldonderzoek en het bijwonen van sociale en publieke evenementen.
 • Maakt het nieuws interessant en relevant voor de doelgroep, houdt het nieuws begrijpbaar en beheersbaar onder de druk van een deadline.
 • Analyseert (de interesses van) doelgroepen, belicht een (tegenstrijdig) verhaal van verschillende kanten, maakt gebruik van verschillende bronnen en controleert deze voor bekendmaking/publicatie.
 • Houdt zich actief op de hoogte van trends en actuele kwesties, kent de juiste personen en weet hen te bereiken, herkent nieuwswaardige zaken vanuit een helikoptervisie op de samenleving.
 • Raadpleegt de verantwoordelijken voor de selectie van de verhalen (bijv. redacteurs of programmadirecteurs) en vraagt zonodig technisch personeel (bv. audiovisueel personeel) om ondersteuning.
 • Handelt in overeenstemming met de journalistieke ethische code, o.a.: blijft onafhankelijk, weerstaat druk en steekpenningen van belanghebbenden, neemt afstand van verhalen waarin eigenbelang kan spelen, beschermt bronnen, vermijdt plagiaat.
 • Creëert en stimuleert een forum voor de publieke opinie d.m.v. artikelen, columns en besprekingen.
 • Reageert op of treedt in contact met individuen en de doelgroep via de beschikbare media.

Gerelateerde beroepen journalistiek, redactie

 • Auteur, schrijver
 • Columnist, commentator
 • Mediacorrespondent
 • Multimediaontwikkelaar
 • Nieuwsanalist
 • Persvoorlichter
 • Redacteur boeken
 • Redacteur, anders
 • Redactiesecretaresse
 • Tekstcorrector
 • Uitgever
 • Verslaggever

Kennis

 • Writing techniques
 • Grammar
 • Spelling
 • Interview techniques
 • Editorial standards
 • Copyright legislation

Vaardigheden

 • Interview people
 • Participate in editorial meetings
 • Study topics
 • Use specific writing techniques
 • Apply grammar and spelling rules
 • Consult information sources
 • Follow the news
 • Follow ethical code of conduct of journalists
 • Build contacts to maintain news flow
 • Stay up to date with social media
 • Develop professional network
 • Write to a deadline
 • Evaluate writings in response to feedback

Optionele kennis en vaardigheden

culturele projecten krantenkoppen schrijven argumenten overtuigend aanbrengen contacten leggen met beroemdheden online nieuwsinhoud creëren aanpassen aan veranderende situaties vragen stellen op evenementen manuscripten herschrijven zichzelf promoten fotografieapparatuur testen historisch onderzoek doen gerechtelijke procedures registreren fotografieapparatuur onderhouden fotografieapparatuur opzetten kieswet diplomatisch zijn voedingsmiddelen retoriek ict-softwarespecificaties filmstudies artikelen lezen meersporengeluid opnemen belastingwetgeving instructies van de regisseur ter plaatse volgen muziektheorie tekst proeflezen vakbeurzen bijwonen literatuuradministratie beheren ondernemingsrecht desktoppublishingtechnieken toepassen foto's bewerken financiële marktontwikkelingen analyseren kritisch nadenken over artistieke productieprocessen context bij nieuwsberichten geven boeken lezen uitspraaktechnieken telefonisch communiceren literatuur beurs muziekinstrumenten informatie over sportcompetitie fotografieapparatuur selecteren economie contacten leggen met culturele partners strafrecht toezicht houden op politieke conflicten regels inzake levensmiddelenhygiëne geschiedenis van dansstijlen problemen kritisch behandelen politieke campagnevoering video- en filmproducten bekijken deadlines halen multimediasystemen nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren fotografie voedingsmiddelenwetenschap geschreven inhoud aanbieden juistheid van informatie controleren sportgeschiedenis presenteren tijdens live-uitzendingen politieke wetenschappen sportregels onderschriften schrijven diafragma's voor camera's selecteren trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren consistentie van gepubliceerde artikelen garanderen politieke partijen voorstellingen bijwonen vraaggesprekken documenteren desktoppublishing audiobewerkingssoftware eigen teksten promoten zich aanpassen aan het type media sportevenementen mediawet gerechtelijke procedures films ontwikkelen verschillende talen spreken intercultureel bewustzijn tonen muziekgenres boekenbeurzen bezoeken opgenomen geluid bewerken soorten literatuurgenres persoonlijke financiën beheren digitale bewegende beelden bewerken financiële wettelijke bepalingen artistieke portfolio's bijhouden ordehandhaving negatieven bewerken culturen bestuderen video's bewerken kunstgeschiedenis fotografen aansturen artikelen herschrijven beeldbewerking uitvoeren fotografieapparatuur gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep journalist behoort tot de beroepsgroep Journalisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20243700  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog