Beroep journalist

 • Shutterstock.com
  journalist

Een journalist verzamelt en analyseert feiten over nieuwswaardige gebeurtenissen via interviews, onderzoek of observatie. Rapporteert en schrijft teksten voor kranten, nieuwsbladen, radio of televisie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Artistiek / Ondernemend

Taken journalist

 • Selecteert, schrijft en verzorgt verslaglegging over actualiteiten voor kranten, nieuwsbladen, radio of televisie, voor beperkt of ruim publiek, met een beschrijving van details en achtergronden.
 • Reviseert teksten en corrigeert deze op inhoud, grammatica en spelling, rekening houdend met de redactionele stijl, het formaat en de beperkingen van verschillende media.
 • Verzamelt informatie via online en offline (desk)research, interviews, veldonderzoek en het bijwonen van sociale en publieke evenementen.
 • Maakt het nieuws interessant en relevant voor de doelgroep, houdt het nieuws begrijpbaar en beheersbaar onder de druk van een deadline.
 • Analyseert (de interesses van) doelgroepen, belicht een (tegenstrijdig) verhaal van verschillende kanten, maakt gebruik van verschillende bronnen en controleert deze voor bekendmaking/publicatie.
 • Houdt zich actief op de hoogte van trends en actuele kwesties, kent de juiste personen en weet hen te bereiken, herkent nieuwswaardige zaken vanuit een helikoptervisie op de samenleving.
 • Raadpleegt de verantwoordelijken voor de selectie van de verhalen (bijv. redacteurs of programmadirecteurs) en vraagt zonodig technisch personeel (bv. audiovisueel personeel) om ondersteuning.
 • Handelt in overeenstemming met de journalistieke ethische code, o.a.: blijft onafhankelijk, weerstaat druk en steekpenningen van belanghebbenden, neemt afstand van verhalen waarin eigenbelang kan spelen, beschermt bronnen, vermijdt plagiaat.
 • Creëert en stimuleert een forum voor de publieke opinie d.m.v. artikelen, columns en besprekingen.
 • Reageert op of treedt in contact met individuen en de doelgroep via de beschikbare media.

Gerelateerde beroepen journalistiek, redactie

 • Auteur, schrijver
 • Columnist, commentator
 • Mediacorrespondent
 • Multimediaontwikkelaar
 • Nieuwsanalist
 • Persvoorlichter
 • Redacteur boeken
 • Redacteur, anders
 • Redactiesecretaresse
 • Tekstcorrector
 • Uitgever
 • Verslaggever

Kennis

 • Spelling
 • Wetgeving inzake auteursrecht
 • Gesprekstechnieken
 • Grammatica
 • Redactionele normen
 • Schrijftechnieken

Vaardigheden

 • Onderwerpen bestuderen
 • Grammatica- en spellingsregels toepassen
 • Ethische gedragscode van journalisten volgen
 • Informatiebronnen raadplegen
 • Nieuws volgen
 • Tegen een deadline schrijven
 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback
 • Deelnemen aan redactievergaderingen
 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Personen interviewen
 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken
 • Op de hoogte blijven van sociale media

Optionele kennis en vaardigheden

politieke campagnevoering fotografieapparatuur selecteren artikelen herschrijven consistentie van gepubliceerde artikelen garanderen geschiedenis van dansstijlen opgenomen geluid bewerken verschillende talen spreken tekst proeflezen telefonisch communiceren filmstudies instructies van de regisseur ter plaatse volgen muziekinstrumenten vakbeurzen bijwonen literatuur boekenbeurzen bezoeken financiële wettelijke bepalingen negatieven bewerken zich aanpassen aan het type media ordehandhaving politieke wetenschappen beurs desktoppublishingtechnieken toepassen fotografie vraaggesprekken documenteren diafragma's voor camera's selecteren video- en filmproducten bekijken kieswet krantenkoppen schrijven geschreven inhoud aanbieden contacten leggen met beroemdheden digitale bewegende beelden bewerken economie voedingsmiddelen foto's bewerken presenteren tijdens live-uitzendingen voedingsmiddelenwetenschap argumenten overtuigend aanbrengen gerechtelijke procedures registreren sportgeschiedenis soorten literatuurgenres eigen teksten promoten fotografieapparatuur testen kritisch nadenken over artistieke productieprocessen kunstgeschiedenis fotografieapparatuur opzetten context bij nieuwsberichten geven films ontwikkelen diplomatisch zijn artistieke portfolio's bijhouden meersporengeluid opnemen trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren muziektheorie literatuuradministratie beheren persoonlijke financiën beheren sportregels juistheid van informatie controleren desktoppublishing fotografieapparatuur gebruiken zichzelf promoten informatie over sportcompetitie historisch onderzoek doen beeldbewerking uitvoeren culturen bestuderen fotografen aansturen toezicht houden op politieke conflicten deadlines halen ondernemingsrecht audiobewerkingssoftware manuscripten herschrijven nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren politieke partijen culturele projecten retoriek strafrecht muziekgenres fotografieapparatuur onderhouden sportevenementen boeken lezen aanpassen aan veranderende situaties artikelen lezen ict-softwarespecificaties onderschriften schrijven belastingwetgeving mediawet voorstellingen bijwonen video's bewerken multimediasystemen intercultureel bewustzijn tonen contacten leggen met culturele partners online nieuwsinhoud creëren regels inzake levensmiddelenhygiëne vragen stellen op evenementen uitspraaktechnieken financiële marktontwikkelingen analyseren gerechtelijke procedures problemen kritisch behandelen

Functietitels

 • Freelance journalist gezocht
 • Communications & marketing officer
 • Persoonlijk medewerker vvd tweede kamerlid - chantal nijkerken-de haan
 • Redactiemedewerker
 • Gezocht fotograaf voor bedrijfsreportage
 • Vacature communicatiemedewerker
 • Allround consultant
 • Communicatie & pr medewerker
 • Pr medewerker
 • Journalist voor regionale tv-zender