Beroep jeugdwelzijnswerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale werktheorie
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

Vaardigheden

 • Empathisch zijn
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Conflicten hanteren
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Crisisinterventie toepassen
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Sociale verandering promoten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Sociale crisissen beheersen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Nadenken over praktijken
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Sociale problemen voorkomen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Casemanagement toepassen
 • Interventies op straat uitvoeren bij sociaal werk
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Jeugdwerk in de lokale gemeenschap promoten
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Activiteiten delegeren
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Communiceren met jongeren
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Werken met gemeenschappen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Actief luisteren
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Communiceren over het welzijn van jongeren
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

Loopbaanperspectief

Het beroep jeugdwelzijnswerker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag