Beroep jeugdhulpverlener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Klantendiensten
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale wetenschappen
 • Kinderbescherming

Vaardigheden

 • Sociale begeleiding bieden
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Stressbestendig zijn
 • Kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren
 • Empathisch zijn
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Plaatsing van kinderen bepalen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Omgaan met problemen van kinderen
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Onderzoeken naar kinderwelzijn uitvoeren
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociale verandering promoten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Stress in organisaties beheersen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Activiteiten delegeren
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Werken met gemeenschappen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Actief luisteren
 • Communiceren met jongeren
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Bijdragen aan het bewaken van kinderen

Loopbaanperspectief

Het beroep jeugdhulpverlener behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog