Beroep jager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Bosecologie
 • Bosbehoud
 • Wilde planten en dieren
 • Camouflage
 • Ecosystemen
 • Projecten over wilde planten en dieren
 • Kennis hebben over wildsoorten
 • Europese wetgeving inzake de controle op vuurwapens
 • Jacht
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Veiligheid van wild (vlees)

Vaardigheden

 • Invloed van houtkap op wilde dieren beoordelen
 • Milieubewustzijn promoten
 • Boswetgeving toepassen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Fauna observeren
 • Dode dieren afvoeren
 • Jagen op dieren
 • Jachtpartijen organiseren
 • Analyses van bossen uitvoeren
 • Gezondheid en veiligheid beschermen bij omgang met dieren
 • Programma's over wilde dieren ontwikkelen
 • Dieren vangen
 • Gezondheid van bossen controleren
 • Bezoekers van bossen helpen
 • Risicobeheerprogramma’s inzake wild naleven

Optionele kennis en vaardigheden

zelfstandig werken in bosbouwdiensten beweging van dieren controleren dierlijke bijproducten verwerken eerste hulp bieden drijvers inhuren eerste hulp bieden aan dieren milieu-incidenten melden kaarten lezen publiek onderrichten over wilde planten en dieren jachthonden trainen omgaan met het doden van dieren communiceren met klanten

Loopbaanperspectief

Het beroep jager behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld