Beroep jager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Bosecologie
 • Bosbehoud
 • Wilde planten en dieren
 • Camouflage
 • Ecosystemen
 • Projecten over wilde planten en dieren
 • Kennis hebben over wildsoorten
 • Europese wetgeving inzake de controle op vuurwapens
 • Jacht
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Veiligheid van wild (vlees)

Vaardigheden

 • Invloed van houtkap op wilde dieren beoordelen
 • Milieubewustzijn promoten
 • Boswetgeving toepassen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Fauna observeren
 • Dode dieren afvoeren
 • Jagen op dieren
 • Jachtpartijen organiseren
 • Analyses van bossen uitvoeren
 • Gezondheid en veiligheid beschermen bij omgang met dieren
 • Programma's over wilde dieren ontwikkelen
 • Dieren vangen
 • Gezondheid van bossen controleren
 • Bezoekers van bossen helpen
 • Risicobeheerprogramma’s inzake wild naleven

Optionele kennis en vaardigheden

zelfstandig werken in bosbouwdiensten beweging van dieren controleren dierlijke bijproducten verwerken eerste hulp bieden drijvers inhuren eerste hulp bieden aan dieren milieu-incidenten melden kaarten lezen publiek onderrichten over wilde planten en dieren jachthonden trainen omgaan met het doden van dieren communiceren met klanten