Beroep jachtopziener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Jachtopziener: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kennis hebben over wildsoorten

  Beschikken over kennis van biologie en ecologie van relevante wildsoorten, waaronder vederwild en herten, en van de visserij.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Veiligheid van wild (vlees)

  Beschikken over inzicht in procedures voor voedselveiligheid en nationale voorschriften voor vlees van wild.

Vaardigheden

 • Wild kweken

  Jong wild fokken en verzorgen, overeenkomstig een plan voor de productie van wild.

 • Jachtuitrusting onderhouden

  Reparatie van jachtuitrusting, gebouwen en volières. Geweren reinigen na gebruik.

 • Roofdieren verwijderen

  Roofdieren zoals vossen, kraaien en ratten onder controle houden via schieten en vangen.

 • Productie van wild voor menselijke consumptie controleren

  De hygiënische behandeling van dood wild ondersteunen. De karkassen controleren om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor consumptie. Ervoor zorgen dat vlees van wild op hygiënische wijze en overeenkomstig de wettelijke voorschriften wordt gehanteerd, opgeslagen en verzonden.

 • Wildbeheerplannen beheren

  Een wildbeheerplan ontwikkelen, beheren en monitoren om ervoor te zorgen dat er voldoende wild is, zoals herten, fazanten, patrijzen en korhoenders.

 • Habitats beheren ten behoeve van wild

  Een plan voor het beheren van habitats ontwikkelen en toepassen

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Wild beschermen

  Jagen zonder vergunning voorkomen door ‘s nachts in het gebied te patrouilleren.

 • Jachtpartijen organiseren

  Jachtpartijen en vispartijen plannen en organiseren.

Optionele kennis en vaardigheden

verkoop van wild (vlees) coördineren bos vrijmaken rivieren en stromen beheren jachthonden trainen wildbeheerplannen ontwikkelen chemische testprocedures beheren drijvers inhuren

Loopbaanperspectief

Het beroep jachtopziener behoort tot de beroepsgroep Verleners van overige persoonlijke diensten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB