Beroep interviewer marktonderzoek

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Interviewer marktonderzoek: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Communicatie

  Het uitwisselen en overdragen van informatie, ideeën, concepten, gedachten en gevoelens door middel van een gemeenschappelijk systeem van woorden, tekens en semiotische regels via een medium.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Vertrouwelijkheid van informatie

  De mechanismen en voorschriften die selectieve toegangscontrole mogelijk maken en garanderen dat alleen geautoriseerde partijen (mensen, processen, systemen en apparaten) toegang hebben tot gegevens, de manier om te voldoen aan vertrouwelijke informatie en de risico’s van niet-naleving.

 • Onderzoekstechnieken

  Technieken voor het bepalen van een doelgroep, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode en het analyseren van de gegevens.

Vaardigheden

 • Doelen van een interview uitleggen

  Het hoofddoel van het interview toelichten op een wijze die de ontvanger begrijpt en beantwoordt aan de vragen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Onderzoeksverslagen voorbereiden

  Verzamelen van de geanalyseerde gegevens van het onderzoek en een gedetailleerd verslag schrijven over de resultaten van het onderzoek.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Interviewverslagen evalueren

  Beoordelen van de kwaliteit en aannemelijkheid van de interviewresultaten aan de hand van de documentatie, rekening houdend met verschillende factoren, zoals de weegschaal.

 • Vragenlijsten volgen

  De vragen in de vragenlijsten volgen en stellen bij het interviewen van personen.

 • Marktonderzoeksrapporten opstellen

  Verslag uitbrengen over de resultaten van het marktonderzoek, de belangrijkste observaties en resultaten en aantekeningen maken die helpen bij de analyse van de informatie.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Overzichten geven van onderzoeksresultaten

  De in interviews of peilingen verzamelde antwoorden ordenen en organiseren om ze te kunnen analyseren en er conclusies uit te kunnen trekken.

 • Aandacht van mensen trekken

  Mensen benaderen en hun aandacht vestigen op een aan hen voorgelegd onderwerp of om informatie van hen te krijgen.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Vraaggesprekken documenteren

  Antwoorden en informatie registreren, neerschrijven en vastleggen die tijdens interviews worden verzameld voor verwerking en analyse, gebruikmakend van stenografie- of technische apparatuur.

Optionele kennis en vaardigheden

stenografie gebruiken psychologie vragenlijsten herzien klantgegevens analyseren mysteryshopping uitvoeren statistiek technieken voor visuele presentatie rapporten presenteren marktonderzoek beoordeling van kwaliteit van gegevens klanteninzicht grammatica- en spellingsregels toepassen telefonisch communiceren gegevensanalyses uitvoeren verschillende talen spreken kwalitatief onderzoek uitvoeren contact opnemen met klanten kwantitatief onderzoek uitvoeren focusgroepen interviewen onderwerpen bestuderen communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger prestatietendensen van oproepen analyseren vragenlijsten opstellen politiek

Loopbaanperspectief

Het beroep interviewer marktonderzoek behoort tot de beroepsgroep Receptionisten en telefonisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202423400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202427300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB