Beroep intercedent, arbeidsbemiddelaar

Een intercedent, arbeidsbemiddelaar zorgt ervoor dat werkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Hij/zij bespreekt met de werkgevers welke vaardigheden en kwalificaties een werknemer zou moeten hebben en probeert dit personeel te vinden, hiervoor krijgt een intercedent commissie. Hierbij zorgt een arbeidsbemiddelaar dat de procedure en het contract aan de gestelde eisen en formaliteiten voldoen. Een intercedent probeert ook zicht te houden op het presteren van de nieuwe medewerker bij het bedrijf. Een arbeidsbemiddelaar gaat ook het gesprek aan met werkzoekenden om de wensen en competenties te onderzoeken en vervolgens te proberen een passende functie te vinden. Hij/zij kan hen ook adviseren over mogelijk interessante of noodzakelijke opleidingstrajecten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Ondernemend / Conventioneel
  • Ondernemend / Realistisch

Taken intercedent, arbeidsbemiddelaar

  • Zorgen dat werkgevers die werknemers zoeken en werkzoekenden elkaar kunnen vinden.
  • Onderzoeken met de werkgever welke vaardigheden en kwalificaties de nieuwe werknemer moet hebben.
  • Voorstellen van mogelijke nieuwe werknemer aan werkgever.
  • Zorgen dat de procedure en het arbeidscontract voldoen aan wettelijke eisen en formaliteiten.
  • Proberen om zicht te houden op presteren van nieuwe medewerker binnen het bedrijf.
  • Bespreken met werkzoekende wat zijn/haar wensen en competenties zijn.
  • Adviseren van werkzoekenden over noodzakelijke/interessante opleidingstrajecten.

Gerelateerde beroepen arbeidsbemiddeling

  • Koppelbaas