Beroep instrumentatie-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Tekeningen ontwerpen
 • Regelsystemen
 • Elektriciteit
 • Instrumentatietechniek
 • Milieuwetgeving
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Elektronica
 • Technische beginselen
 • Beginselen van elektriciteit
 • Bedreigingen voor het milieu
 • Instrumentatieapparatuur

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Regelsystemen ontwerpen
 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven
 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
 • Instrumentatiesystemen ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensbeheer van producten zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving prototypes ontwerpen kwaliteitsnormen opstellen werkgerelateerde verslagen schrijven cad-software projectbeheer projectbeheer uitvoeren financiële haalbaarheid beoordelen ontwerpbeginselen productieprocessen analyseren voor verbetering micro-elektromechanische systemen ontwerpen instrumentatiesystemen beheren systeemtesten uitvoeren cad-software gebruiken software voor technisch tekenen gebruiken gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen testprocedures ontwikkelen theorie van engineeringcontrole testgegevens vastleggen instrumentatieapparatuur assembleren softwaredesign creëren kernenergie mechanica instrumentatie van energieproductiebedrijven toezicht houden op personeel proefdraaien fabricageprocessen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

Loopbaanperspectief

Het beroep instrumentatie-ingenieur behoort tot de beroepsgroep Elektrotechnisch ingenieurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20242200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20242200  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog