Beroep instrumentatie-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Tekeningen ontwerpen
 • Regelsystemen
 • Elektriciteit
 • Instrumentatietechniek
 • Milieuwetgeving
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Elektronica
 • Technische beginselen
 • Beginselen van elektriciteit
 • Bedreigingen voor het milieu
 • Instrumentatieapparatuur

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Regelsystemen ontwerpen
 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven
 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
 • Instrumentatiesystemen ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensbeheer van producten zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving prototypes ontwerpen kwaliteitsnormen opstellen werkgerelateerde verslagen schrijven cad-software projectbeheer projectbeheer uitvoeren financiële haalbaarheid beoordelen ontwerpbeginselen productieprocessen analyseren voor verbetering micro-elektromechanische systemen ontwerpen instrumentatiesystemen beheren systeemtesten uitvoeren cad-software gebruiken software voor technisch tekenen gebruiken gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen testprocedures ontwikkelen theorie van engineeringcontrole testgegevens vastleggen instrumentatieapparatuur assembleren softwaredesign creëren kernenergie mechanica instrumentatie van energieproductiebedrijven toezicht houden op personeel proefdraaien fabricageprocessen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal