Beroep instructeur politie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Verkeerswetgeving
 • Ordehandhaving
 • Wettelijk gebruik van geweld

Vaardigheden

 • Reageren op noodsituaties
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Omgaan met bewijsmateriaal
 • Zorgen voor de toepassing van wetten
 • Zorgen voor het welzijn van studenten
 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Beginselen van zelfverdediging nakomen
 • Principes van wetshandhaving aanleren
 • Omgaan met grote incidenten
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Publiek instrueren
 • Studenten beoordelen
 • Vooruitgang van studenten volgen

Optionele kennis en vaardigheden

officiële documenten controleren onderzoek onder water uitvoeren volwassenenonderwijs mensenmassa’s beheersen dieren opleiden voor professionele doeleinden middelen voor educatieve doeleinden beheren situatieschetsen schrijven illegale stoffen tests op drugsmisbruik uitvoeren in lesmateriaal voorzien onderzoeksmethoden klassenmanagement uitvoeren plaats delict onderzoeken persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken juridisch bewijs analyseren vereisten voor duikoperaties conflicten hanteren zorgen voor de openbare orde en veiligheid

Loopbaanperspectief

Het beroep instructeur politie behoort tot de beroepsgroep Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024500  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20247100  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag