Beroep instructeur politie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Verkeerswetgeving
 • Ordehandhaving
 • Wettelijk gebruik van geweld

Vaardigheden

 • Reageren op noodsituaties
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Omgaan met bewijsmateriaal
 • Zorgen voor de toepassing van wetten
 • Zorgen voor het welzijn van studenten
 • Zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Beginselen van zelfverdediging nakomen
 • Principes van wetshandhaving aanleren
 • Omgaan met grote incidenten
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen
 • Publiek instrueren
 • Studenten beoordelen
 • Vooruitgang van studenten volgen

Optionele kennis en vaardigheden

officiële documenten controleren onderzoek onder water uitvoeren volwassenenonderwijs mensenmassa’s beheersen dieren opleiden voor professionele doeleinden middelen voor educatieve doeleinden beheren situatieschetsen schrijven illegale stoffen tests op drugsmisbruik uitvoeren in lesmateriaal voorzien onderzoeksmethoden klassenmanagement uitvoeren plaats delict onderzoeken persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken juridisch bewijs analyseren vereisten voor duikoperaties conflicten hanteren zorgen voor de openbare orde en veiligheid