Beroep instructeur lifeguardopleiding

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Instructeur lifeguardopleiding: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

Vaardigheden

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Onderwijzen over management inzake noodsituaties

  Het opleiden van gemeenschappen, organisaties of personen op het gebied van risicobeheer en reactie op noodsituaties, zoals het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën voor preventie en reactie, en onderwijzen over het beleid voor noodsituaties dat specifiek is voor de risico’s die op dat gebied of die organisatie van toepassing zijn.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Principes van wetshandhaving aanleren

  Studenten onderwijzen in de theorie en de praktijk van de rechtshandhaving, met name in het kader van opleidingen ter voorkoming van criminaliteit, onderzoek naar ongevallen en opleiding van vuurwapens, met als doel hen te helpen bij het volgen van een toekomstige loopbaan op dit gebied.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Veiligheidsstrategieën testen

  Testbeleid en -strategieën met betrekking tot risico- en veiligheidsbeheer en procedures zoals het testen van evacuatieplannen, veiligheidsuitrusting en het uitvoeren van oefeningen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Advies geven over veiligheid

  Mensen voorlichten over veiligheidsmaatregelen voor een bepaalde activiteit of locatie.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen

  Studenten stimuleren om hun eigen prestaties en acties te waarderen om het vertrouwen en de educatieve groei te bevorderen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Advies geven over schendingen van verordeningen

  Adviseren over preventieve en corrigerende maatregelen; corrigeren van eventuele overtredingen of niet-naleving van wettelijke voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met veterinaire noodgevallen waakzaam zijn veiligheidsrisico’s personen in bedwang houden volwassenenonderwijs diefstalpreventie beheren chemicaliën voor zwembaden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken zwemmers redden radioapparatuur gebruiken noodevacuatieplannen beheren wettelijk gebruik van geweld gevaren voor de veiligheid vaststellen regelgeving inzake brandveiligheid zwembadgebruikers helpen mensenmassa’s beheersen middelen voor educatieve doeleinden beheren aanwezigheidslijsten bijhouden eerste hulp bieden aan dieren beschermingsmaatregelen omtrent zwembadchemicaliën

Loopbaanperspectief

Het beroep instructeur lifeguardopleiding behoort tot de beroepsgroep Sportinstructeurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-2900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246200  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB