Beroep instructeur brandbestrijding

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Brandbestrijdingssystemen
 • Hydraulica
 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Procedures inzake brandpreventie

Vaardigheden

 • Studenten beoordelen
 • Vooruitgang van studenten volgen
 • Personen uit gebouwen evacueren
 • Onderwijzen over management inzake noodsituaties
 • Advies geven over schendingen van verordeningen
 • Veiligheidsstrategieën testen
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Eerste hulp bieden
 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving
 • Omgaan met grote incidenten
 • Zorgen voor het welzijn van studenten
 • Branden blussen
 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen
 • Klassenmanagement uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

middelen voor educatieve doeleinden beheren risicoanalyses uitvoeren in bomen klimmen samenwerken met andere hulpdiensten wetgeving inzake verontreiniging verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen veilige fitnessinstructies geven mensen onderrichten over brandveiligheid volwassenenonderwijs studenten bijstaan bij het leren veiligheidssystemen onderhouden wetgeving inzake pyrotechnische artikelen milieubeleid zorgen voor de openbare orde en veiligheid in lesmateriaal voorzien gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen geografische informatiesystemen gebruiken noodsituaties beheren opsporings- en reddingsmissies uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep instructeur brandbestrijding behoort tot de beroepsgroep Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024500  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20247100  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag