Beroep instructeur bestuurders van spoorwegvoertuigen

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Passenger transport regulations
 • Health and safety measures in transportation
 • Mechanics of trains
 • Train operating procedures
 • Locomotive brake applications
 • Curriculum objectives
 • Physical characteristics of railways

Vaardigheden

 • Teach train driving principles
 • Assess students
 • Observe student's progress
 • Monitor developments in field of expertise
 • Assist students in their learning
 • Prepare lesson content
 • Apply teaching strategies
 • Control train movement
 • Give constructive feedback
 • Adapt instruction to labour market
 • Guarantee students' safety
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Adapt teaching to student's capabilities

Optionele kennis en vaardigheden

noodstoppen oefenen soorten trams zorgen voor onderhoud van treinen treinmotoren controleren klantendiensten trambediening bedienen trams besturen spoorgeometrie teamwork tussen studenten aanmoedigen seinhuisinstructies volgen douaneregelgeving voor passagiers beoordelingsprocessen verkeerslichtsignalen van traminfrastructuur interpreteren klassenmanagement uitvoeren in lesmateriaal voorzien werken met elektronische leeromgevingen tramnetwerk verkeerssignalen voor trams interpreteren mechanische samenstelling van trams middelen voor educatieve doeleinden beheren methoden voor goederenvervoer

Loopbaanperspectief

Het beroep instructeur bestuurders van spoorwegvoertuigen behoort tot de beroepsgroep Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024500  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20247100  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag