Beroep inspecteur wegen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Verkeerstechniek
 • Civiele techniek
 • Verkeerstekens
 • Normen voor verkeerssignalisatie
 • Verkeerswetgeving

Vaardigheden

 • Asfalt inspecteren
 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden
 • Tijdelijke wegsignalisatie plaatsen
 • Bouwmaterialen inspecteren
 • Werkgebied beveiligen
 • Verkeerssignalen interpreteren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Bouwsites inspecteren
 • Schilderwerk inspecteren
 • Ergonomisch werken
 • Verkeersborden inspecteren

Optionele kennis en vaardigheden

soorten asfaltdeklagen verkeersstromen observeren landeigenaars adviseren over bruginspectie bouwactiviteiten coördineren meetinstrumenten gebruiken regelgeving inzake bouwproducten verkeer regelen kaarten op maat ontwerpen werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot ijsvrij maken tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten werken in een bouwteam asfaltmengels adviseren over vervanging van bruggen patronen in wegverkeer analyseren