Beroep inspecteur wegen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Verkeerstechniek
 • Civiele techniek
 • Verkeerstekens
 • Normen voor verkeerssignalisatie
 • Verkeerswetgeving

Vaardigheden

 • Asfalt inspecteren
 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden
 • Tijdelijke wegsignalisatie plaatsen
 • Bouwmaterialen inspecteren
 • Werkgebied beveiligen
 • Verkeerssignalen interpreteren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Bouwsites inspecteren
 • Schilderwerk inspecteren
 • Ergonomisch werken
 • Verkeersborden inspecteren

Optionele kennis en vaardigheden

soorten asfaltdeklagen verkeersstromen observeren landeigenaars adviseren over bruginspectie bouwactiviteiten coördineren meetinstrumenten gebruiken regelgeving inzake bouwproducten verkeer regelen kaarten op maat ontwerpen werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot ijsvrij maken tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten werken in een bouwteam asfaltmengels adviseren over vervanging van bruggen patronen in wegverkeer analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur wegen behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld