Beroep inspecteur volksgezondheid en milieuhygiëne

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Inspecteur volksgezondheid en milieuhygiëne: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Volksgezondheid

  De beginselen van gezondheid en ziekte van de bevolking, met inbegrip van de middelen voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gemeenschaps- en eerstelijnszorg.

 • Methoden controleren

  Procedures die voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, waaronder bewaking met fysieke en elektronische middelen, verhoor van getuigen, het verzamelen van voorwerpen en gegevens voor beoordeling en analyse en fysiek en elektronisch onderzoek voor het verzamelen van gegevens.

 • Audittechnieken

  Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

Vaardigheden

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Gezondheid en veiligheid promoten

  Het belang van een veilige werkomgeving bevorderen. Personeel begeleiden en ondersteunen om actief deel te nemen aan de voortdurende ontwikkeling van een veilige werkomgeving.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Milieuonderzoeken uitvoeren

  Indien nodig een milieuanalyse uitvoeren, de procedures controleren, eventuele rechtsvorderingen of andere soorten klachten controleren.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken

  Gezonde praktijken en gedragingen promoten om ervoor te zorgen dat de bevolking gezond blijft.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidsproblemen binnen een bepaalde gemeenschap analyseren passende beschermende uitrusting dragen overdraagbare ziekten relaties met overheidsinstellingen onderhouden milieubeleid ontwikkelen consumentenbescherming hygiëneprocedures handhaven milieutechniek preventie van verontreiniging opslag van gevaarlijk afval risicoanalyses uitvoeren getuigen tijdens een hoorzitting ongedierte en ziekten advies geven over schendingen van verordeningen door voedsel veroorzaakte ziektes onderwijsactiviteiten organiseren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren chemie biologie

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur volksgezondheid en milieuhygiëne behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB