Beroep inspecteur volksgezondheid en milieuhygiëne

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Volksgezondheid
 • Methoden controleren
 • Audittechnieken
 • Milieuwetgeving
 • Milieubeleid

Vaardigheden

 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Rapporten presenteren
 • Gezondheid en veiligheid promoten
 • Inspectierapporten schrijven
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Adviestechnieken gebruiken
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieuonderzoeken uitvoeren
 • Verbeteringsstrategieën aanbieden
 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken

Optionele kennis en vaardigheden

overdraagbare ziekten passende beschermende uitrusting dragen door voedsel veroorzaakte ziektes chemie consumentenbescherming relaties met overheidsinstellingen onderhouden gezondheidsproblemen binnen een bepaalde gemeenschap analyseren biologie hygiëneprocedures handhaven onderwijsactiviteiten organiseren milieutechniek ongedierte en ziekten opslag van gevaarlijk afval preventie van verontreiniging advies geven over schendingen van verordeningen beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren milieubeleid ontwikkelen getuigen tijdens een hoorzitting risicoanalyses uitvoeren