Beroep inspecteur volksgezondheid en milieuhygiëne

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Volksgezondheid
 • Methoden controleren
 • Audittechnieken
 • Milieubeleid
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden
 • Inspectierapporten schrijven
 • Gezondheid en veiligheid promoten
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Milieuonderzoeken uitvoeren
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken
 • Rapporten presenteren
 • Adviestechnieken gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidsproblemen binnen een bepaalde gemeenschap analyseren passende beschermende uitrusting dragen overdraagbare ziekten relaties met overheidsinstellingen onderhouden milieubeleid ontwikkelen consumentenbescherming hygiëneprocedures handhaven milieutechniek preventie van verontreiniging opslag van gevaarlijk afval risicoanalyses uitvoeren getuigen tijdens een hoorzitting ongedierte en ziekten advies geven over schendingen van verordeningen door voedsel veroorzaakte ziektes onderwijsactiviteiten organiseren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren chemie biologie

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur volksgezondheid en milieuhygiëne behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld