Beroep inspecteur volksgezondheid en milieuhygiëne

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Volksgezondheid
 • Methoden controleren
 • Audittechnieken
 • Milieubeleid
 • Milieuwetgeving

Vaardigheden

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden
 • Inspectierapporten schrijven
 • Gezondheid en veiligheid promoten
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Milieuonderzoeken uitvoeren
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken
 • Rapporten presenteren
 • Adviestechnieken gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheidsproblemen binnen een bepaalde gemeenschap analyseren passende beschermende uitrusting dragen overdraagbare ziekten relaties met overheidsinstellingen onderhouden milieubeleid ontwikkelen consumentenbescherming hygiëneprocedures handhaven milieutechniek preventie van verontreiniging opslag van gevaarlijk afval risicoanalyses uitvoeren getuigen tijdens een hoorzitting ongedierte en ziekten advies geven over schendingen van verordeningen door voedsel veroorzaakte ziektes onderwijsactiviteiten organiseren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren chemie biologie