Beroep Inspecteur voertuigen

Een inspecteur voertuigen voert inspecties van voertuigen uit en brengt daarmee de staat van het voertuig volledig in beeld. Hij of zij controleert de technische en milieuaspecten en stelt de veiligheid van de voertuigen vast. Een inspecteur voertuigen houdt daarbij rekening met de vastgelegde Europese regels. Tevens kan een inspectie uitgevoerd worden bij de aankoop en verkoop van een auto, bij het einde van een leasecontract en ter ondersteuning bij de afwikkeling van schade door middel van het opstellen van een schadecalculatie. Een inspecteur voertuigen stelt rapporten op en heeft een adviserende rol.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Taken inspecteur voertuigen

  • Het uitvoeren van inspecties van voertuigen door het controleren van bijvoorbeeld de remmen, uitlaatgassen en algemene toestand van het voertuig.
  • Bekijken of voertuigen voldoen aan de veiligheids- en milieuvoorschriften.
  • Zich houden aan geldende Europese regels.
  • Het opstellen van een inspectierapport.
  • Het informeren en adviseren van de klant.
  • Het opstellen van een schadecalculatie.

Gerelateerde beroepen auto's