Beroep inspecteur voedselveiligheid

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Voedsel- en drankenindustrie
 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong
 • Culturele gebruiken bij het sorteren van dierlijke delen
 • Beginselen van voedselveiligheid
 • Risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen
 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Normen voor voedselveiligheid
 • Door voedsel veroorzaakte ziektes
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen
 • Toxiciteit van voedingsmiddelen
 • Culturele gebruiken bij het slachten van dieren
 • Voedingsmiddelenwetgeving
 • Europees beleid inzake voedselveiligheid

Vaardigheden

 • Kwaliteitscontroles uitvoeren
 • Consumentenzaken in fabrieken bepleiten
 • Inspecties leiden
 • In koude omgevingen werken
 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren
 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen
 • Inspectieanalyses uitvoeren
 • HACCP-implementatie in fabrieken beoordelen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken
 • Voedingsmonsters beoordelen
 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden
 • Correcte etikettering van goederen waarborgen
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Instructies aan medewerkers geven
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Gebruik van additieven voor de voedselproductie beheren
 • Voedselveiligheidscontroles uitvoeren
 • Communicatie met overheidsinstellingen op het gebied van de voedingsmiddelenindustrie onderhouden
 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden
 • Risico’s op de werkplek identificeren
 • Routineverslagen schrijven
 • Op de hoogte blijven van regelgeving

Optionele kennis en vaardigheden

flessen voor verpakking controleren op het gemak zijn in onveilige omgevingen eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst communiceren in de voedselverwerkende industrie klachten van klanten onderzoeken kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking omgaan met managers homogenisering van voedingsmiddelen kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren milieuparameters op de werkplek voor voedingsmiddelen beoordelen omgaan met moeilijke arbeidsomstandigheden bij voedselverwerking voedingsmiddelenbeleid ontwikkelen vreemde talen gebruiken voor internationale handel monsters etiketteren in een voedselverwerkend team werken voedingsmiddelenbeleid commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur voedselveiligheid behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld