Beroep inspecteur voedselveiligheid

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Food and beverage industry
 • Legislation about animal origin products
 • Cultural practices regarding animal parts sorting
 • Food safety principles
 • Risks associated to physical, chemical, biological hazards in food and beverages
 • Quality assurance methodologies
 • Food safety standards
 • Foodborne diseases
 • Health, safety and hygiene legislation
 • Laboratory based sciences
 • Food toxicity
 • Cultural practices regarding animal slaughter
 • Food legislation
 • European food safety policy

Vaardigheden

 • Perform quality audits
 • Advocate for consumer matters in production plants
 • Lead inspections
 • Work in cold environments
 • Analyse samples of food and beverages
 • Set quality assurance objectives
 • Perform inspection analysis
 • Assess HACCP implementation in plants
 • Apply HACCP
 • Apply requirements concerning manufacturing of food and beverages
 • Apply GMP
 • Identify the factors causing changes in food during storage
 • Assess food samples
 • Maintain relationships with government agencies
 • Ensure correct goods labelling
 • Consider economic criteria in decision making
 • Give instructions to staff
 • Manage health and safety standards
 • Manage the use of additives in food manufacturing
 • Perform food safety checks
 • Manage communications with food industry governmental bodies
 • Maintain updated professional knowledge
 • Identify hazards in the workplace
 • Write routine reports
 • Keep up-to-date with regulations

Optionele kennis en vaardigheden

flessen voor verpakking controleren op het gemak zijn in onveilige omgevingen eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst communiceren in de voedselverwerkende industrie klachten van klanten onderzoeken kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking omgaan met managers homogenisering van voedingsmiddelen kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren milieuparameters op de werkplek voor voedingsmiddelen beoordelen omgaan met moeilijke arbeidsomstandigheden bij voedselverwerking voedingsmiddelenbeleid ontwikkelen vreemde talen gebruiken voor internationale handel monsters etiketteren in een voedselverwerkend team werken voedingsmiddelenbeleid commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur voedselveiligheid behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld