Beroep Inspecteur vee, dieren

Een inspecteur vee, dieren is verantwoordelijk voor de controle van het welzijn van dieren. Wanneer het welzijn van de dieren niet door de desbetreffende organisatie of het individu gewaarborgd wordt, zet de inspecteur de eigenaar aan tot beter gedrag. De inspecteur vee, dieren maakt onderdeel uit van de Algemene Inspectiedienst.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur vee, dieren

 • Toezicht houden op het welzijn van dieren en voert daartoe controles uit.
 • Dierengeweld, handel in dieren en dierlijke producten tegengaan.
 • Eigenaren, indien nodig, aanzetten tot beter gedrag of neemt de dieren in beslag.
 • Erop toezien dat regels omtrent de zorg voor dieren worden nageleefd.
 • Ingaan op meldingen en bezoeken van desbetreffende locaties.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten
 • Veeteelt consulent

Loopbaanperspectief

Het beroep Inspecteur vee, dieren behoort tot de beroepsgroep Medisch praktijkassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20247400  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld