Beroep Inspecteur staatseigendommen

Een inspecteur staatseigendommen inspecteert, monitort en controleert of de gang van zaken rondom staatseigendommen volgens wet- en regelgeving verloopt. Wanneer de wetten en regels omtrent staatseigendommen niet nageleefd worden, zet de inspecteur aan tot beter gedrag. Indien er sprake is van herhaaldelijk overtreden of een ernstige overtreding geeft de inspecteur dit aan bij een hogere instantie. Een inspecteur staatseigendommen heeft een adviserende rol en stelt rapporten op.

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur staatseigendommen

 • Inspecteren, monitor en controleren van naleving wet- en regelgeving omtrent staatseigendommen.
 • Aanzetten tot beter gedrag bij overtreders.
 • Aangeven van overtreders bij een hogere instantie.
 • Adviseren van overtreders over het oplossen van overtredingen.
 • Opstellen van rapporten.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Inspecteur staatseigendommen behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag