Beroep inspecteur scheepsmotoren

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineering processes
 • Operation of different engines
 • Quality assurance procedures
 • Electromechanics
 • Mechanics
 • Engine components
 • Mechanics of vessels

Vaardigheden

 • Diagnose defective engines
 • Read standard blueprints
 • Read engineering drawings
 • Apply vessel engine regulations
 • Inspect quality of products
 • Operate precision measuring equipment
 • Use testing equipment
 • Use technical documentation
 • Write inspection reports
 • Conduct performance tests
 • Manage health and safety standards

Optionele kennis en vaardigheden

technische beginselen vergunningen verstrekken motor op testbank plaatsen vaartuigen inspecteren testgegevens vastleggen toezicht houden op werkzaamheden motorprestaties evalueren als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel onderhoudswerkzaamheden beheren motoren opnieuw monteren proefdraaien auditwerkzaamheden voorbereiden defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn testapparatuur onderhouden toezicht houden op personeel motoren ontmantelen inspecties leiden overleggen met ingenieurs

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur scheepsmotoren behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld