Beroep inspecteur rollend materieel

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Health and safety measures in transportation
 • Electrical engineering
 • Hydraulics
 • Rail infrastructure
 • Electrical wiring plans

Vaardigheden

 • Operate rail-flaw-detection machine
 • Carry out railway accident investigations
 • Detect flaws in rails
 • Use different communication channels
 • Perform rail track inspections
 • Keep up-to-date on manufacturer's policies
 • Maintain electrical equipment
 • Write rail defect records
 • Ensure finished product meet requirements
 • Ensure maintenance of railway machinery
 • Enforce railway safety regulations
 • Ensure safety of mobile electrical systems

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoudswerken aan sporen uitvoeren beschikken over computervaardigheden in een spoorvervoerteam werken

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur rollend materieel behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld