Beroep inspecteur rollend materieel

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport
 • Elektrotechniek
 • Hydraulica
 • Spoorweginfrastructuur
 • Elektrische aansluitschema’s

Vaardigheden

 • Machines om gebreken op te sporen bedienen
 • Onderzoek naar spoorwegongevallen uitvoeren
 • Gebreken bij sporen opsporen
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Controles van sporen uitvoeren
 • Op de hoogte blijven van het beleid van fabrikanten
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Verslagen over spoordefecten schrijven
 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet
 • Zorgen voor het onderhoud van spoormachines
 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven
 • Veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoudswerken aan sporen uitvoeren beschikken over computervaardigheden in een spoorvervoerteam werken

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur rollend materieel behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld