Beroep inspecteur rollend materieel

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport
 • Elektrotechniek
 • Hydraulica
 • Spoorweginfrastructuur
 • Elektrische aansluitschema’s

Vaardigheden

 • Machines om gebreken op te sporen bedienen
 • Onderzoek naar spoorwegongevallen uitvoeren
 • Gebreken bij sporen opsporen
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Controles van sporen uitvoeren
 • Op de hoogte blijven van het beleid van fabrikanten
 • Elektrische apparatuur onderhouden
 • Verslagen over spoordefecten schrijven
 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet
 • Zorgen voor het onderhoud van spoormachines
 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven
 • Veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoudswerken aan sporen uitvoeren beschikken over computervaardigheden in een spoorvervoerteam werken