Beroep inspecteur onderwijs

Een inspecteur onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Hij of zij onderzoekt de kwaliteit en rapporteert over de staat van onderwijs. Daarbij vestigt een inspecteur onderwijs de aandacht op zaken die goed gaan en hij of zij brengt verbeterpunten in beeld. Een inspecteur onderwijs beoordeelt daarnaast of het systeem van Nederlands onderwijs in brede zin doeltreffend en doelmatig is en welke ontwikkelingen en risico's zich hierin voordoen. Hij of zij gaat na of het onderwijs voldoet aan de verwachtingen van de samenleving en of een instelling daar voldoende aan bijdraagt. Een inspecteur onderwijs bewaakt daarbij de ondergrens en zet zich in voor activiteiten om zwakke onderdelen te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Taken inspecteur onderwijs

 • Het onderzoeken van de kwaliteit van onderwijs en daartoe scholen en instellingen bezoeken.
 • Sterke en zwakke onderdelen binnen het onderwijs in beeld brengen.
 • Scholen en instellingen adviseren over mogelijke verbeteringen.
 • Rapporteren over de uitkomsten van onderzoek en over ontwikkelingen in het onderwijs.
 • Het bewaken van de naleving van wet- en regelgeving.
 • Onderzoek doen naar het Nederlands onderwijs in brede zin.
 • Zich inzetten voor activiteiten ter verbetering van de zwakke onderdelen.
 • De ondergrens van kwaliteit bewaken.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent creatieve vakken
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar