Beroep inspecteur nutsvoorzieningen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Regelgeving inzake bouwproducten
 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Landmeting
 • Technische beginselen

Vaardigheden

 • Inspectierapporten schrijven
 • Naleving van bouwvoorschriften controleren
 • Defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen
 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen
 • Inspecties leiden
 • Technische documentatie gebruiken
 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren
 • Toezicht houden op documentbeheer
 • Prestatietests uitvoeren
 • Inspectieanalyses uitvoeren
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • Inspecties uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

reparatiegegevens opschrijven monsters voor analyse verzamelen niet-destructieve testapparatuur gebruiken advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen uitrusting voor nutsvoorzieningen installeren als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel oplossingen voor problemen creëren vervuiling onderzoeken anticiperen op onderhoud van installaties industriële uitrusting inspecteren werkplekken controleren vragen beantwoorden naleving van parameters in bouwprojecten volgen overleggen met ingenieurs passende beschermende uitrusting dragen locaties voor faciliteiten inspecteren rioleringen inspecteren engineeringprocessen testgegevens vastleggen bouwverordeningen bouwprojecten toetsen auditwerkzaamheden voorbereiden

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur nutsvoorzieningen behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld