Beroep inspecteur nutsvoorzieningen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Electrical power safety regulations
 • Construction product regulation
 • Quality assurance procedures
 • Surveying
 • Engineering principles

Vaardigheden

 • Write inspection reports
 • Check construction compliance
 • Identify faults in utility meters
 • Follow safety standards in industrial contexts
 • Manage health and safety standards
 • Prevent damage to utility infrastructure
 • Lead inspections
 • Use technical documentation
 • Monitor utility equipment
 • Oversee record management
 • Conduct performance tests
 • Perform inspection analysis
 • Comply with legal regulations
 • Undertake inspections

Optionele kennis en vaardigheden

reparatiegegevens opschrijven monsters voor analyse verzamelen niet-destructieve testapparatuur gebruiken advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen uitrusting voor nutsvoorzieningen installeren als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel oplossingen voor problemen creëren vervuiling onderzoeken anticiperen op onderhoud van installaties industriële uitrusting inspecteren werkplekken controleren vragen beantwoorden naleving van parameters in bouwprojecten volgen overleggen met ingenieurs passende beschermende uitrusting dragen locaties voor faciliteiten inspecteren rioleringen inspecteren engineeringprocessen testgegevens vastleggen bouwverordeningen bouwprojecten toetsen auditwerkzaamheden voorbereiden

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur nutsvoorzieningen behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld