Beroep Inspecteur meet- en regelsystemen

Een inspecteur meet- en regelsystemen monitort en controleert of deze systemen voldoen aan eisen voor veiligheid en functionaliteit. Dit doet hij/zij ter voorkoming van ongevallen en schade aan milieu en gezondheid. Een inspecteur schrijft inspectieplannen, voert de inspectie uit, beschrijft de bevindingen in een rapportage en velt een eindoordeel. Op basis van het eindoordeel onderneemt de inspecteur actie. Hij/zij kan niks doen, een waarschuwing geven of een andere instantie inschakelen voor sanctionering.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Inspecteur meet- en regelsystemen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur meet- en regelsystemen

 • Monitoren en controleren van meet- en regelsystemen voor functionaliteit en veiligheid.
 • Voorkomen van ongevallen en schade aan milieu en gezondheid.
 • Schrijven van inspectieplannen.
 • Rapporteren van bevindingen in een rapportage.
 • Uitdelen van waarschuwingen aan overtreders.
 • Inschakelen van instantie voor sanctioneren bij overtreding.

Gerelateerde beroepen inspectie

 • Arboconsulent, arboadviseur
 • Inspecteur gas-, elektra-installaties, waterleiding
 • Inspecteur gemeentelijke vergunningen
 • Inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen
 • Inspecteur volksgezondheid
 • Kwaliteitscontroleur geluidshinder (vergunningen, inspectie)

Loopbaanperspectief

Het beroep Inspecteur meet- en regelsystemen behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB