Beroep inspecteur landbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Agronomical production principles
 • Environmental legislation in agriculture and forestry
 • Incidents and accidents recording
 • Health, safety and hygiene legislation
 • Pollution prevention
 • Agricultural production principles

Vaardigheden

 • Collect samples for analysis
 • Identify hazards in the workplace
 • Conduct environmental surveys
 • Write work-related reports
 • Ensure compliance with legal requirements
 • Follow up complaint reports
 • Enforce sanitation procedures
 • Communicate health and safety measures
 • Perform inspection analysis
 • Monitor work site
 • Undertake inspections
 • Analyse business processes

Optionele kennis en vaardigheden

gewassen controleren begrotingsbeginselen europese wetgeving inzake pesticiden boerderijmiddelen beheren agrarische grondstoffen, zaden en diervoeders bewijsmateriaal verstrekken beginselen van voedselveiligheid weerkundige gegevens verzamelen dierenwelzijn landbouwmateriaal kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten agrarische productieplannen ontwikkelen milieugegevens analyseren kostenbeheer tuinbouwbeginselen beheer van dierenwelzijn inspecteren advies geven aan boeren voedselveiligheidscontroles uitvoeren taakgegevens bijhouden gegevens verzamelen gevolgen voor het milieu beoordelen betalingen controleren landbouwchemicaliën onderhoudswerkzaamheden beheren advies geven over bodem- en waterbescherming advies geven over vee en begeleiding bieden machines inspecteren veldwerk uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur landbouw behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag