Beroep Inspecteur landbouw, visserij

Een inspecteur landbouw en visserij houdt toezicht op de naleving van regelgeving binnen landbouw en visserij onder meer op het gebied van dierenwelzijn en -gezondheid en meststoffen. Dit doet de inspecteur door het uitvoeren van diverse experimenten en tests. Hij of zij analyseert onderzoeksgegevens, signaleert knelpunten en ontwikkelingen en draagt actief bij aan het vernieuwen en verbeteren van werkwijzen. Ongewenste situaties, meldingen en klachten met betrekking tot mogelijke overtredingen, worden door de inspecteur landbouw en visserij afgehandeld. Daarnaast ziet hij of zij toe op de opgelegde maatregelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend

Taken inspecteur landbouw, visserij

 • Toezicht houden op en adviseren over de naleving van wetten en regels in de landbouw en visserij.
 • Experimenten en tests uitvoeren en analyseren van de gegevens.
 • Toezien op de opgelegde maatregelen om bijvoorbeeld plantenziekten, plagen en dierenziekten uit te roeien of beheersbaar te maken.
 • Beheren van de calamiteitenvoorziening en handelen bij ongewenste situaties, klachten en meldingen.
 • De signalering van knelpunten en ontwikkelingen inzetten ten behoeve van kwaliteitsverbetering.
 • Toezicht houden op de naleving van regelgeving omtrent EU subsidies en de verstrekkingsvoorwaarden daarvan.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur landbouwwetenschappen
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Loopbaanperspectief

Het beroep Inspecteur landbouw, visserij behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld