Beroep Inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen

Een inspecteur havens, luchthavens, spoorwegen houdt de veiligheid en milieuregels in deze branches in gaten. Hij/zij controleert of men zich in de branche houdt aan de gestelde voorschriften. Daarnaast houdt een inspecteur toezicht op de bekwaamheid van het personeel en de staat/het onderhoud van het materiaal, zoals treinen, boten en vliegtuigen. In geval van overtreding van regels geeft een inspecteur een waarschuwing of schakelt een sanctionerende instantie in. Een inspecteur heeft een adviserende rol en beschrijft bevindingen in rapportages.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen

 • Controleren van veiligheid, milieuregels en gestelde voorschriften bij havens, luchthavens en spoorwegen.
 • Toezicht houden op bekwaamheid van personeel op havens, luchthavens en spoorwegen.
 • Controleren van de staat en het onderhoud van het materiaal.
 • Waarschuwing uitdelen of sanctionerende instantie inschakelen bij overtreding.
 • Adviseren van overtreders en sanctionerende instanties.
 • Beschrijven van bevindingen in rapportages.

Gerelateerde beroepen inspectie

 • Arboconsulent, arboadviseur
 • Inspecteur gas-, elektra-installaties, waterleiding
 • Inspecteur gemeentelijke vergunningen
 • Inspecteur meet- en regelsystemen
 • Inspecteur volksgezondheid
 • Kwaliteitscontroleur geluidshinder (vergunningen, inspectie)

Loopbaanperspectief

Het beroep Inspecteur havens, luchthavens en spoorwegen behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag