Beroep inspecteur gezondheidszorg

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Medische studies
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Medische terminologie
 • Veilig beheer van geneesmiddelen
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen
 • Audits op de werkplek uitvoeren
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Werknemers voorlichten over beroepsrisico’s
 • Advies geven over risicobeheer

Optionele kennis en vaardigheden

beleidsmakers advies geven over gezondheidszorg rapporten presenteren verbeteringsstrategieën aanbieden risico’s op de werkplek identificeren deelnemen aan controles van de medische inventaris zorgen voor veiligheidsvoorschriften bij omgang met besmettelijke ziekten onderzoeksinterviews uitvoeren beheersing van infecties inbreuken op beleid vaststellen risicobeoordelingen opstellen beleid bij werkwijzen in de gezondheidszorg implementeren infecties in de instelling beheersen advies geven aan medisch personeel statistische gegevens over medische dossiers verzamelen