Beroep inspecteur gevaarlijke stoffen en milieu

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten gevaarlijk afval
 • Opslag van gevaarlijk afval
 • Afval- en restproducten
 • Verwerking van gevaarlijk afval
 • Juiste verpakking voor gevaarlijke goederen
 • Transport van gevaarlijke stoffen
 • Afvalbeheer
 • Radioactieve besmetting
 • Preventie van verontreiniging

Vaardigheden

 • Advies geven over afvalbeheer
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen
 • Naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren
 • Waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet
 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijke vracht controleren in overeenstemming met voorschriften veiligheidsstrategieën testen risicobeheersingsmaatregelen selecteren passende beschermende uitrusting dragen milieuaudits uitvoeren ontwikkelingen inzake wetgeving volgen wetgeving inzake verontreiniging recycleprogramma’s ontwikkelen toelichting geven over recyclevoorschriften in- en uitvoerbepalingen inzake gevaarlijke chemicaliën medewerkers opleiden over recyclingprogramma’s wetgeving inzake afvaltransport bescherming tegen straling advies geven over verontreinigingspreventie vergunningen verstrekken onderwijzen over management inzake noodsituaties toelichting geven over gevaarlijk afval gevaren met betrekking tot het laden van gevaarlijke goederen regelgeving inzake gevaarlijke vrachten rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen