Beroep inspecteur gevaarlijke afvalstoffen

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Afvalbeheer
 • Transport van gevaarlijke stoffen
 • Opslag van gevaarlijk afval
 • Verwerking van gevaarlijk afval
 • Soorten gevaarlijk afval

Vaardigheden

 • Naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren
 • Inspectierapporten schrijven
 • Advies geven over afvalbeheer
 • Industriële uitrusting inspecteren
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Toelichting geven over gevaarlijk afval
 • Afvalverwerkingsinstallaties inspecteren

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken met industriële professionals milieuproblemen melden ontwikkelingen inzake wetgeving volgen milieu-incidenten melden advies geven over verontreinigingspreventie vracht controleren milieubeschermingsmaatregelen implementeren preventie van verontreiniging toelichting geven over recyclevoorschriften vervuiling onderzoeken strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen milieugegevens analyseren advies geven over milieusanering recycleprocedures controleren strategieën voor milieuherstel ontwikkelen gevolgen voor het milieu beoordelen passende beschermende uitrusting dragen wetgeving inzake verontreiniging

Loopbaanperspectief

Het beroep inspecteur gevaarlijke afvalstoffen behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld