Beroep inspecteur gevaarlijke afvalstoffen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Afvalbeheer
 • Transport van gevaarlijke stoffen
 • Opslag van gevaarlijk afval
 • Verwerking van gevaarlijk afval
 • Soorten gevaarlijk afval

Vaardigheden

 • Naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren
 • Inspectierapporten schrijven
 • Advies geven over afvalbeheer
 • Industriële uitrusting inspecteren
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Toelichting geven over gevaarlijk afval
 • Afvalverwerkingsinstallaties inspecteren

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken met industriële professionals milieuproblemen melden ontwikkelingen inzake wetgeving volgen milieu-incidenten melden advies geven over verontreinigingspreventie vracht controleren milieubeschermingsmaatregelen implementeren preventie van verontreiniging toelichting geven over recyclevoorschriften vervuiling onderzoeken strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen milieugegevens analyseren advies geven over milieusanering recycleprocedures controleren strategieën voor milieuherstel ontwikkelen gevolgen voor het milieu beoordelen passende beschermende uitrusting dragen wetgeving inzake verontreiniging